Consilier local, găsit în conflict de interese în problema concesionării păşunilor

19/04/2018

Investigaţiile inspectorilor Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) au condus la identificarea, în stare de “conflict de interese administrativ” a Mariei Isabela Nedelcu, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Pîngărați, județul Neamț. Aceasta este acuzată că şi-a favorizat familia în obţinerea concesionării păşunii comunale, miza constând în beneficii de mii de euro de pe urma subvenţiilor acordate de APIA.
Astfel , ANI a stabilit că “Maria Isabela Nedelcu, în calitate de consilier local, a votat în mod favorabil pentru adoptarea unei Hotărâri în temeiul căreia s-a încheiat Contractul de concesiune între Primăria comunei Pîngărați și Asociația Crescătorilor de Animale Pîngărați, deși avea un interes personal de natură patrimonială în problema supusă dezbaterilor consiliului local, având posibilitatea să anticipeze că o decizie prin care s-ar aproba concesionarea pășunii comunale prin atribuire directă către Asociație prezintă un beneficiu pentru sine, soț și asociație (în cadrul Asociației soțul său a deținut calitatea de membru fondator). De asemenea, persoana evaluată nu a anunțat, la începutul dezbaterilor privind concesionarea pășunii, interesul personal pe care îl avea în problema respectivă și nu s-a abținut de la vot”.
În aceste condiţii, ANI specifică faptul că au fost astfel încâlcate dispozițiile art. 70, și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și ale art. 75, lit. b) și f) și art. 77 din Legea nr. 393/2004. Normativele încălcate arată că nu pot lua parte la deliberarea și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. De asemenea, legea spune clar că aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia, o asociaţie sau fundaţie din care fac parte. Nu în ultimul rând, consilierii județeni cât și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. Consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă, iar anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
Rămâne de văzut dacă se vor sesiza şi celelalte instituţii implicate în această situaţie.
Geanina NICORESCU