Consilier local acuzat de incompatibilitate

08/05/2018

Agenția Națională de Integritate a stabilit că Neculae Mărăscu, în calitate de consilier local la primăria Tarcău, s-a aflat în situație de incompatibilitate timp de 4 ani. Astfel, conform informațiilor furnizate de ANI, în perioada 18 septembrie 2012 – 06 iunie 2016 Neculae Mărăscu a deținut simultan funcția de consilier local și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Tarcău Multiserv S.R.L., societate înființată și aflată sub autoritatea Consiliului Local al comunei Tarcău, județul Neamț, încălcând astfel dispozițiile art.88, alin. (1), lit. d) coroborate cu dispozițiile art. 91, alin. (1) și (3) din Legea nr. 161/2003. ANI informează totodată că art. 88, la alin. 1, lit. d, din Legea nr. 161/2003 prevede că “funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la regiile autonome și societățile comerciale de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativeteritorială respectivă’’. De asemenea, conform art. 91, alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003, starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului și alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție.

Geanina NICORESCU