Concursuri în valoare de 15.000 de euro, lansate de Fundația Culturală Augustin Buzura

03/02/2019

Scenariştii profesionişti sau amatori sunt invitaţi să participe la concursurile recent lansate de Fundația Culturală Augustin Buzura, fundaţie înfiinţată în 2017, la puţin timp după dispariţia academicianului maramureşean.

Prima provocare o reprezintă concursul de scenarii după romanul „Vocile nopții”, de Augustin Buzura, competiţie în cadrul căreia scenariștii trebuie să surprindă, în manieră sugestivă, imaginea mediului radiografiat cu profunzime, dramatism și umor de scriitor în romanul său. Scenariile, însoţite de un scurt CV al autorului, vor fi trimise pe adresa fundatia@augustinbuzura.org, până pe data de 30 iunie 2019, în vederea jurizării. Valoarea premiului este de 10.000 euro. Câştigătorul va fi anunţat la Gala Premiilor FCAB 2019.

Un alt concurs lansat de Fundaţia Culturală Augustin Buzura constă în adaptarea scenică a unui fragment, la alegere, din opera scriitorului. „Concursul presupune decuparea şi adaptarea scenică, sub formă de monolog, a unui fragment la alegere din scrierile lui Augustin Buzura. Tematica fragmentului trebuie să scoată în evidenţă dramatismul monologului interior al unuia dintre personajele operelor lui Augustin Buzura”, arată organizatorii. Durata monologului nu trebuie să depăşească 40 de minute. Textul câştigător va fi preluat spre interpretare de actorul Vlad Ivanov. Textele, însoţite de un scurt CV al autorului, vor fi trimise pe aceeaşi adresă (fundatia@augustinbuzura.org), până pe data de 30 iunie 2019, premiul fiind în valoare de 5.000 euro.

Fundaţia Culturală Augustin Buzura are drept scop sensibilizarea societății românești în privinţa păstrării și dezvoltării patrimoniului cultural național, prin promovarea excelenţei şi sprijinirea valorilor.

Încă de la înfiinţare, fundaţia şi-a propus să se ocupe prin toate mijloacele de care dispune de popularizarea, în țară și în străinătate, a operei literare și publicistice a scriitorului Augustin Buzura, precum și a filmelor realizate după scenariile sale. Fundaţia Culturală Augustin Buzura militează pentru încurajarea şi stimularea creaţiei originale în toate domeniile culturii, de la  cercetarea ştiinţifică, până la creaţia artistică, precum și pentru sprijinirea și promovarea tinerelor talente și protejarea și perpetuarea celor consacrate.

Între obiectivele fundaţiei se numără şi promovarea și sprijinirea activităților de studiu și cercetare privind istoria și civilizația românilor, precum şi menținerea prin mijloace specifice a legăturilor cu alte fundații culturale din țară și străinătate.

Fundația organizează şi participă, singură sau în parteneriat, la expoziții, spectacole, festivaluri, concerte și alte manifestări cultural-artistice, în țară sau în străinătate.

Preşedinte al Fundaţiei Culturale Augustin Buzura este Anamaria Maior-Buzura, fiica scriitorului.

„Oare mai avem o ţară a noastră?…”

„Oare mai avem o ţară a noastră? Nu cumva suntem chiriaşii unui mall în faţa căruia se joacă demult o piesă tâmpită prin care ni se administrează subliminal altă istorie, alte valori şi credinţe, încât am ajuns să nu mai ştim cine suntem? Oamenii s-au resemnat atât de mult cu falsurile şi abuzurile de orice fel, încât a spune adevărul, a arăta cu degetul hoţia, impostura şi mârlănia au devenit acte de curaj. Iar a avea curaj este un pericol pentru o putere ai cărei piloni de susţinere au devenit frica, delaţiunea şi ignoranţa (…) Astăzi, după nişte zeci de ani, am ajuns să fim din nou raiul diletanţilor, activiştilor, învârtiţilor şi veleitarilor care au infestat, incredibil de repede, apele curate ale Revoluţiei şi, fireşte, libertatea a îmbrăcat foarte repede uniforma lor. Explicaţii? Nu ştim să apărăm ceva ce, până nu demult, n-am avut niciodată. Moise şi-a ţinut poporul în pustie până au murit toţi cei care au fost robi în Egipt. La noi, cei ce au fost robi în comunism nu mai au importanţă, dar ne înspăimântă urmaşii lor pentru care libertatea nu are nici un înţeles. Trăiesc într-un spaţiu fără valori, fără istorie, fără credinţă şi cu dispreţ pentru cultură şi educaţie.” (Augustin Buzura – „Mândria de a fi slugă”, în revista „Cultura”, nr. 524/2015)

Irina NASTASIU