„Competenţa face diferenţa!”DSP Neamţ, selectată de Ministerul Sănătăţii pentru implementarea Sistemului de Management al Calităţii

25/11/2017

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ a fost inclusă în grupul-ţintă selectat, de Ministerul Sănătăţii, pentru implementarea unui proiect naţional, inclus în Programul Operațional “Capacitate Administrativă”, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European. Proiectul se intitulează “Consolidarea capacităţii administrative a Ministerului Sănătăţii şi a unităţilor aflate în subordonare, coordonare şi sub autoritate prin implementarea unitară a Sistemului de Management al Calităţii SR EN ISO 9001:2015”.
Din păcate, însă, DSP Neamţ aceasta este singura unitate din judeţ selectată pentru implementarea sistemului de management al calităţii. Pe listă nu se află niciun spital şi nici serviciul de ambulanţă. La nivel naţional, din grupul-ţintă fac parte 15 servicii de ambulanţă, 12 spitale şi sanatorii, un institut de medicină legală, Ministerul Sănătăţii, 36 de direcţii de sănătate publică şi 8 alte unităţi, în total 73.
„Ministerul Sănătății a finalizat lista unităților din subordine, coordonare și sub autoritate în care se va implementa Sistemul de Management al Calităţii SR EN ISO 9001:2015, prin proiectul “Consolidarea capacităţii administrative a Ministerului Sănătăţii şi a unităţilor aflate în subordonare, coordonare şi sub autoritate prin implementarea unitară a Sistemului de Management al Calităţii   SR EN ISO 9001:2015” – cod SIPOCA 51”, a transmis Ministerul Sănătăţii, printr-un comunicat. “În perioada septembrie-octombrie 2017, echipa de management a proiectului a actualizat stadiul implementării sistemului de management al calității în unitățile subordonate pentru evitarea dublei finanțări a activității și asigurarea îndeplinirii indicatorilor de proiect asumați. Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, cod proiect SIPOCA 51”.
Activitățile propuse în cadrul acestui proiect au în vedere introducerea unor instrumente și mecanisme unitare de management al calității în scopul creșterii capacității administrative a Ministerului Sănătății: Implementarea Sistemului de Management al Calității SR EN ISO 9001:2015 la nivelul Ministerului Sănătății și a unităților aflate în subordonare, coordonare sau sub autoritate; dezvoltarea unei metodologii de monitorizare unitară a Sistemului de Management al Calității SR EN ISO 9001:2015 la nivelul la nivelul Ministerului Sănătății și a unitătilor aflate în subordonare, coordonare sau sub autoritate.
Geanina NICORESCU