Colegiul de Informatică Piatra Neamţ- selectat centru de excelenţă în parteneriat cu Japonia

16/02/2018

 Elevii supradotaţi şi talentaţi vor beneficia de pregătire intensivă, de înaltă calitate, în Tehnologia Informaţiei

Colegiul Naţional de Informatică din Piatra Neamţ se numără printre cele 47 de unităţi şcolare selectate, la nivel naţional, pentru a se constitui, în parteneriat cu Japonia, în centre de excelenţă în cadrul proiectului “Promovarea și susținerea excelenței în educație prin dezvoltarea competențelor în disciplina Tehnologia Informației”. Ministerul Educaţiei a evaluat documentația transmisă de la nivelul inspectoratelor școlare, iar după aplicarea criteriilor specifice a selectat cele 47 de centre de excelență. Proiectul are ca obiectiv asigurarea condițiilor optime de pregătire și dezvoltare a elevilor din clasele IX – XIII capabili de performanțe înalte (profilul matematică – informatică) prin înființarea și operaționalizarea a 60 de Centre de Excelență în Tehnologia Informatiei (CETI). Celelalte centre vor fi selectate în faza a doua a proiectului, când la nivel național se vor selecta 13 licee astfel: ISJ-urile vor comunica către MEN lista liceelor interesate sa devină CETI în cadrul acestui proiect, din alte localități decât localitatea în care se află unitatea școlară selectată la faza I , iar Comisia Națională de Evaluare va calcula punctajul. Fiecare centru selectat în faza I, printre care se numără şi Colegiul Naţional de Informatică din Piatra Neamţ, va beneficia de un laborator IT dotat cu 26 calculatoare performante și o tablă interactivă. Aceste centre asigură elevilor o pregătire avansată, calificată, mai bine focalizată pe aptitudinile și nevoile lor de instruire avansată, prin promovarea unor metode și instrumente pentru depistarea valorilor autentice și stimularea creativității specifice. În scopul de a menține entuziasmul pentru matematică și științe, sistemul educațional din Japonia pune mai mult accent pe experiența câștigată prin învățarea pe bază de observații, experimente, studii, și implicarea elevilor în proiecte cu caracter aplicativ, ca modalitate de rezolvare a problemelor; asigurarea parteneriatelor între universități, institute de cercetare și muzee în vederea angajării interesului elevilor în domeniul științei și tehnicii; promovarea intensă a imaginii oamenilor de știință implicați în cercetare, inovare și dezvoltare pentru stimularea elevilor către alegerea carierei, fapt ce se repercutează pozitiv în dezvoltarea economică a țării. Din acest punct de vedere, România poate beneficia de pe urma unui astfel de parteneriat educațional prin aplicarea unor strategii de instruire care adaptează conținutul curriculum-ului la stilul de învățare a copiilor supradotați şi talentați, iar totodată elevii vor avea beneficiul învăţării prin cooperarea cu persoane înalt specializate din Japonia.

Geanina NICORESCU