Codul Fiscal și plata concediilor medicale pentru anumite categorii de asigurați

04/10/2018

CAS (7)Reprezentanții Casei de Sănătate au dorit să aducă la cunoștința asiguraților faptul că abrogarea articolului 75 din Codul Fiscal nu va afecta plata concediului medical. “Precizăm că indemnizațiile și concediile de asigurări sociale de sănătate sunt reglementate distinct printr-un alt act normativ decât Codul Fiscal, mai precis prin Ordonanța de Urgență nr. 158/2005, care condiționează acordarea de concedii medicale plătite de achitarea unei alte contribuții decât contribuția de asigurări sociale de sănătate. Astfel, în cazul angajaților, dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate este condiționat de plata contribuţiei asiguratorii pentru muncă, pe care o efectuează angajatorul. Articolul 75 din Codul Fiscal (abrogat prin OUG nr. 18/2018) se referă însă la deducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate plătită de către persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, deci nu are nicio legătură cu dreptul angajaților la concediile medicale plătite”, a transmis CNAS. Oficialii precizează că acest articol din Codul Fiscal a fost abrogat deoarece începând cu anul 2018 a fost reglementat un nou mecanism mai simplu de stabilire, declarare și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri. Astfel, în forma actuală a Codului Fiscal contribuabilii persoane fizice declară veniturile realizate în Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, aceștia făcând toate operațiunile privind deducerile de care beneficiază potrivit legii. Calitatea de asigurat a persoanelor care realizează venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală se dobândește, mai spun reprezentanții CNAS, de la data depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută în Codul Fiscal. Pentru aceste categorii de persoane calitatea de asigurat încetează la data la care expiră perioada pentru care s-a depus declaraţia menționată, dacă nu se depune o nouă declaraţie pentru perioada următoare. “Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente pot opta să beneficieze de dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, dacă achită o contribuţie pentru asigurarea pentru concedii şi indemnizaţii, diferită de contribuția de asigurări sociale de sănătate. Cuantumul acestei contribuții este de 1% din venitul lunar înscris de contribuabil în contractul de asigurare de sănătate. Cu alte cuvinte, această categorie de persoane asigurate nu-și poate pierde calitatea de asigurat de sănătate și nici dreptul la concedii medicale plătite -în cazul în care a optat pentru acest dreptindiferent de situația regularizărilor anuale ale contribuției de asigurări sociale de sănătate”, subliniază conducerea CNAS.

Geanina NICORESCU