Certificatele energetice la control

27/05/2013

cladire

În scurt timp, nemțenii, nu vor mai putea vinde sau închiria o locuinţă fără a deţine certificatul de performanţă energetică. Modificările la legea care reglementează acest lucru au fost cuprinse într-un nou normativ publicat deja în Monitorul Oficial. Legea 159/2013 intră în vigoare din luna iulie şi aduce o serie de noutăţi, printre care obligativitatea proprietarului de a prezenta cumpărătorului sau chiriaşului o copie după certificatul energetic. Aceasta trebuie să aibă loc înaintea încheierii contractului, aşa încât cel care cumpără un imobil, sau închiriază un spaţiu să ştie ce performanţe energetice are clădirea respectivă. De asemenea, după perfectarea contractului de vânzare – cumpărare, noul proprietar intră în posesia certificatului energetic în original. În cazul în care înstrăinarea locuinţei sau închirierea se face fără transmiterea certificatului, contractele ca atare sunt lovite de nulitate relativă. Noua lege impune ca la data înregistrării contractului de vânzare – cumpărare, sau a celui de închiriere, proprietarul este obligat să depună la organul fiscal competent o copie de pe certificat, în vreme ce originalul trebuie să rămână noului proprietar.

Un astfel de certificat se eliberează de auditorul energetic pentru clădiri la cererea proprietarului sau a dministratorului şi are o valabilitate de 10 ani de la data eliberării, mai puţin în cazurile în care se fac lucrări de renovare majore prin care se intervine asupra consumurilor energetice ale imobilului. Certificatul cuprinde valori calculate ale consumurilor de energie şi ale emisiilor de CO2 şi care permit proprietarului să compare şi să evalueze performanţa energetică a imobilului. După noile reguli, certificatul mai cuprinde şi o serie de  recomandări în vederea reducerii consumurilor de energie ale clădirii, exceptând cazurile în care nu există potenţial de reducere semnificativă al acestora în comparaţie cu cerinţele minime de performanţă energetică în vigoare la momentul emiterii certificatului, precum şi estimarea economiei de energie care se poate face odată cu realizarea unor lucrări de creştere a performanţei energetice.

Rămân valabile reglementările privind felul clădirilor pentru care se elaborează certificatul, precum locuinţe unifamiliale, blocuri de locuinţe, birouri, clădiri de învăţământ, spitale, hoteluri şi restaurante, săli de sport, clădiri pentru servicii de comerţ, alte tipuri de clădiri consumatoare de energie. Dar noutatea este că documentul se elaborează şi pentru clădirile din proprietatea sau administrarea autorităţii publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice. Dacă până acum certificatul de performanţă energetică trebuia afişat într-un loc accesibil şi vizibil publicului de toate clădirile cu suprafaţa utilă de peste 1.000 m2, aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor publice, acum devine obligatorie afişarea acestor documente pe toate clădirile cu o suprafaţă utilă de peste 500 metri pătraţi.

Noutate este şi faptul că un certificat energetic este necesar şi la imobilele în construcţie şi va face parte integrantă din cartea tehnică a clădirii. De asemenea, noua lege reglementează şi partea de control, care va fi asigurată sub formă de audit energetic şi ca inspecţie a sistemului de încălzire sau de climatizare. Partea de control va fi efectuată de inspectoratul de stat în construcţii.

Cristina IORDACHE