Cereri multe de pașapoarte pentru 2017

08/01/2018

Iminentul “divorț’’ dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană, coroborat cu alte cauze, au dus în 2017 la o cerere mai mare de documente de călătorie, la ghișeele Serviciului de Pașapoarte Neamț. “Anul trecut, lucrătorii de la Pașapoarte Neamț au primit 25.968 de cereri pentru eliberarea unui nou act de trecere a frontierei, cu 4.928 mai multe față de 2016. Din numărul total, 17.244 au fost pentru emiterea de pașapoarte simple electronice și 8.713 pentru cele simple temporare”, ne-a declarat comisarul șef de poliție Constantin Roman, șeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Neamț. Conform legii, pașaportul se poate reînnoi ca urmare a expirării termenului de valabilitate, înainte de expirare sau cazul în care este necesară o valabilitate mai mare pentru obţinerea vizelor. Documentul de călătorie mai poate fi înlocuit atunci când solicitantul pleacă în țări unde se cere un termen de valabilitate mai mare, precum și în cazul în care intervin modificări la datele de identificare ale persoanei. “Paşaportul se eliberează la solicitarea cetăţeanului, în conformitate cu prevederile legale. Cererile pot fi depuse inclusiv la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României sau în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. În fața autorităților române și străine, pașaportul face dovada identității, cetățeniei, calității, precum și a dreptului titularului de a călători în străinătate. Pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, cartea de identitate aflată în termen de valabilitate constituie document de călătorie”, a mai spus comisarul șef de poliție Constantin Roman, șeful șeful Serviciului de Pașapoarte Neamț. Solicitarea de preschimbare a paşaportului după expirarea valabilităţii acestuia nu constituie contravenţie. Paşaportul simplu electronic se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate. Cetăţenii români nu pot deţine decât un paşaport simplu sau un paşaport simplu electronic valabil.

V. ANDRIEȘ