Centrul Militar Judeţean Neamţ recrutează rezervişti voluntari

04/04/2018

Ministerul Apărării Naţionale, prin centrele militare judeţene, a demarat, pe 2 aprilie, un nou proces de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari în anul 2018. M.Ap.N pune la bătaie peste 3.400 de locuri în funcţii de ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi soldaţi-gradaţi rezervişti voluntari. Recrutarea candidaților se va desfășura în perioada 2 aprilie – 8 iunie, iar selecția candidaților, repartizarea pe funcții, anunțarea candidaților declarați admiși și instruirea acestora se vor desfășura conform unui calendar care va fi anunțat în timp util. Pentru anul 2018 sunt disponibile aproximativ 380 pentru ofiţeri, în jur de 140 pentru maiştri militari, vreo 680 pentru subofiţeri şi peste 2.200 pentru gradaţi şi soldaţi rezervişti voluntari. Pentru înscrierea în procesul de recrutare şi selecţie, candidaţii se vor prezenta la sediile centrelor militare zonale, judeţene sau de sector pe a căror rază îşi au domiciliul, pentru a completa o cerere, având asupra lor o serie de documente: actul de identitate, în original şi în copie; certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii; acte de studii şi alte documente care atestă alte competenţe dobândite, în original şi în copie; permisul de conducere, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice; livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist. La prezentarea la sediul Centrului Militar din Neamţ, candidaţii vor fi informaţi cu privire la etapele procesulului de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari, respectiv unitatea militară în care urmează să susţină probele de selecţie, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, unitatea militară/centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială (dacă este cazul). De asemenea, candidaţii fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către armele ori serviciile şi specialităţile militare pentru care aceştia prezintă aptitudini. Aproximativ 200 de lei soldă lunară plus alte beneficii Un militar voluntar va primi 10% din solda lunară a militarului aflat pe un grad similar cu cel al voluntarului, în perioada în care nu se află în instrucție. Suma minimă este de aproximativ 200 de lei în fiecare lună. Pe perioada instrucției militare, voluntarii primesc solda integrală. În urma campaniei de recrutare și selecție a soldaților și gradaților rezerviști voluntari desfășurată în anul 2017, au fost recrutați 739 de candidați, dintre care 209 au semnat contracte cu unitățile militare beneficiare. În Statutul rezerviștilor voluntari se precizează că voluntarii rezervişti sunt declarați în sistemul public de pensii, de asigurări sociale de sănătate și în sistemul asigurărilor de șomaj pe perioada în care participă la instruire și misiuni. De asemenea, vor beneficia de măsuri de protecție socială, asistență medicală, recuperare după participarea la misiuni, drepturi de echipare și de hrană, pensii și despăgubiri în caz de invalidate sau decontarea deplasărilor în afara garnizoanei de reşedinţă pe timpul chemării de către unităţile militare.

Geanina NICORESCU