Casa de Pensii Neamţ caută titularii celor 1.297 de carnete de muncă uitate la sediu

10/08/2018

La calcularea pensiei este nevoie de cartea de muncă în original, iar dacă este pierdută, se prezintă adeverinţe de la locurile de muncă ori se fac reconstituiri prin hotărâri judecătoreşti
Casa Județeană de Pensii Neamț s-a procopsit cu 1.297 carnete de muncă, documente neridicate de către persoanele fizice care au încheiat contracte de asigurare sau declarații individuale de asigurare anterior datei de 1 ianuarie 2011, când s-a trecut la ţinerea evidenţelor pe format electronic. Toți titularii în cauză au fost notificați în anul 2015 de către C.J.P. Neamț pentru a ridica carnetele de muncă de la sediul instituției, însă aceste persoane nu au dat curs obligațiilor ce le revin.
“Aducem la cunoştinţă titularilor sau persoanelor împuternicite de către aceştia că se pot prezenta la sediul din Piatra Neamţ, str.Calistat Hogaș nr.24, etajul 1- Biroul Evidență Stagii de Cotizare, în vederea ridicării carnetelor de muncă, documentele necesare fiind: actul de identitate al titularului carnetului de muncă- în original și copie- și după caz, împuternicirea și documentul de identitate al persoanelor împuternicite de către titulari, în original și copie”, a precizat Oana Fodor, purtătorul de cuvânt al Casei de Pensii Neamţ.
De la 1 ianuarie 2011 nu se mai fac înregistrări în carnetul de muncă, după această dată evidenţa muncii realizându-se electronic prin intermediul registrului general de evidenţă a salariaţilor.
Carnetul de muncă este documentul oficial care atestă activitatea desfăşurată de salariat până la 31 decembrie 2010, durata activităţii, salariul și sporuri, vechimea în meserie, specialitate, respectiv vechimea în muncă, prezentarea acestuia, în original, fiind obligatorie la casele judeţene de pensii în vederea obţinerii drepturilor care se cuvin salariaţilor în cazul pensionării. Reprezentanţii Casei de Pensii subliniază că, în situația pierderii acestui document, vechimea în muncă se poate proba cu adeverințe, completate și eliberate de fostul angajator sau deținătorul legal al arhivei acestuia. Atunci când solicitantul nu poate intra în posesia acestor adeverințe, reconstituirea vechimii în muncă până la data de 31 decembrie 2010, se realizează la cererea persoanei care nu posedă carnetul de muncă, doar de către instanța judecătorească competentă să soluționeze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existența raporturilor de muncă.
Geanina NICORESCU

Lasa un comentariu