CAS Neamţ va trebui să se preocupe de „reducerea numărului de pacienţi de pe listele de aşteptare”

06/02/2018

Şi anul acesta, protejarea asiguraţilor în caz de boală sau accident se face „în limita fondurilor disponibile”

Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ şi-a expus public Planul de activitate pe anul 2018, acesta fiind alcătuit din 44 de activităţi cu termene clare de îndeplinire. Până la finele acestui an, Compartimentul Analiză cereri şi eliberare decizii Îngrijri la Domiciliu şi Dispozitive Medicale trebuie să se preocupe de „reducerea numărului de pacienţi de pe listele de aşteptare pentru acordarea serviciilor de îngirjri medicale la domiciliu şi pentru dispozitive medicale, în funcţie de fondurile disponibile în acest scop”. În acelaşi timp, CAS Neamţ se angajează să protejeze asiguraţii faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident „în mod echitabil şi nediscriminatoriu prin asigurarea accesului acestora la pachetul de servicii medicale de bază şila programe naţionale de sănătate curative” dar evident, „în limita fondurilor disponibile”. În atribuţiile CAS Neamţ intră şi monitorizarea numărului serviciilor medicale furnizate şi a nivelului tarifelor acestora. Direcţia Relaţii Contractuale, prin compartimentul de specialitate, se va preocupa de evaluarea furnizorilor de servicii medicale în vederea intrării în relaţie contractuală cu CAS Neamţ, conform contractului cadru şi a Normelor metodologice de aplicare a acestuia şi va monitoriza şi controla modul de derulare a contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale. Direcţia relaţii Contractuale, prin Serviciul decontare servii medicale, şi Direcţia Economică vor proceda la recuperarea sumelor imputate în urma controalelor efectuate, în cauză fiind vorba despre sume încasate necuvenit din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, amenzi contravenţionale şi altele. Compartimentul de control va organiza şi efectua controale la persoanele juridice sau fizice ai căror salariaţi beneficiază de concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate acordate direcţia Economică va urmări şi controla colectarea contribuţiilor pentru concedii medicale şi indemnizaţii de 1%, întocmirea demersurilor legale în vederea recuperării sumelor reprezentând creanţe la Fondul se sănătate pentru concedii şi indemnizaţii. Trimestrial, CAS Neamţ va prezenta Casei Naţionale situaţia sa economico- financiară, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei.

Geanina NICORESCU