CAS Neamţ a avut de recuperat peste un miliard şi jumătate de lei vechi de la furnizorii de servicii medicale, anul trecut

26/03/2018

Compartimentul control al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ a efectuat, în cursul anului 2017, un număr de 105 acţiuni de control, din care 76- tematice, 22- operative şi 7 inopinate, fiind verificaţi un număr de 206 furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu CAS Neamţ, conform Raportului de activitate pe anul trecut, postat zilele trecute pe site-ul instituţiei. Confor documentului, în urma controalelor efectuate s-au dispus 203 măsuri, care au fost implementate în termenul stabilit, iar suma stabilită a fi recuperată a fost de 151.956,15 lei. La finele anului trecut, valoarea totală a sumelor recuperate a fost de 164.137,93 lei, aceasta fiind mai mare decât suma imputată în anul 2017 pentru că au fost recuperate şi sume stabilite în anul 2016 cu termen ianuarie 2017, respectiv 11.856,04 lei, suma totală cuprinzând şi accesoriile calculate conform legii. În asistenţa medicală primară au fost realizate 25 de controale vizând 32 de furnizori şi a fost imputată suma totală de 1.876,19 lei. Pe partea de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate clinică au fost realizate 16 controale tematice şi două controale operative, vizând 75 de furnizori de servicii medicale. Pentru neregulile constatate, unii dintre aceştia au avut de plătit 19.530,42 lei. Alte 10 controale au fost realizate de CAS Neamţ la furnizorii de paraclinice din ambulatoriu, fiind verificaţi 31 de furnizori. Cu aceste ocazii au fost imputate sume care totalizează 10.427,74 lei. Au fost verificaţi şi câţiva stomatilogi, 5 la număr, suma imputată pentru nereguli fiind de 1.351,54 lei. La spitale au fost făcute 3 controale tematice şi 9 operative, la 13 entităţi. În total, sumele de recuperat au fost calculate la 48.357,11 lei. Ca o excepţie lăudabilă, trebuie menţionat faptul că anul trecut au fost verifiaţi de CAS Neamţ 4 furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu, prin controale tematice, şi nu au fost de imputat sume de bani. De asemenea, a fost efectuat un control operativ la un furnizor de servicii de dializă şi nu au fost sume de recuperat. Alte 3 controale s-au realizat în domeniul de asistenţă medicală de recuperare şi reabilitare, fiind imputată suma totală de 3.943,56 lei. Au fost verificaţi şi 21 de furnizori de medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu, suma totală imputată fiind de numai 2.264,91lei. În urma celor 5 controale făcute la furnizorii de dispozitive medicale, la 10 furnizori, sumele imputate au totalizat 64.204,68 lei. Asiguratul-decedat, chiria pe dispozitivul medical închiriat Reprezentanţii CAS Neamţ au constatat, pe parcursul controalelor, tot felul de situaţii, de la raportarea eronată în vederea decontării a sumei de închiriere a dispozitivelor medicale- fără a fi proporţională cu numărul de zile de utilizare în cazul decesului asiguratului şi până la raportarea, în vederea decontării, a recoltării alcoolemiei executate în Compartimentul de Primiri Urgenţe la cererea organelor de poliţie, servicii care nu se suportă din Fondul Naţional Unic de Asisgurări Sociale de sănătate, precum şi necompletarea rubricii COD DG (cod diagnostic) pentru fişele din Compartimentul Primire Urgenţe. S-au constatat şi raportări, spre decontare, a unor servicii medicale ori dispozitive medicale ca fiind acordate fără respectarea prevederilor legale şi/sau neconforme cu realitatea. Printre disfuncţionalităţile constatate de echipele de control ale CAS Neamţ, potrivit Raportului pe 2017, s-au numărat şi efectuarea şi raportarea unor servicii, precum şi prescrierea de medicamente pentru pacienti care figurau ca internati la data efectuării serviciului în ambulatoriu; lipsa de la program a medicilor sau a farmaciştilor; necompletarea corectă şi la zi a documentelor de evidenţă primară conform prevederilor legale în vigoare; nerespectarea obligaţiilor contractuale; nerespectarea unor criterii prevăzute în standardele de evaluare; nerespectarea obligaţiei de a comunica la CAS Neamţ în termen, a modificării condiţiilor care au stat la baza încheierii contractului; identificarea unor neconcordanţe între serviciile raportate şi cele consemnate în evidenţele specifice.

Geanina NICORESCU