CAR PENSIONARI PIATRA-NEAMȚ PE UN DRUM MEREU ASCENDENT

22/07/2019

Viața, practica au demonstrat că asociațiile de tip case de ajutor reciproc ale pensionarilor, care se străduiesc și reușesc să-și asculte, să-și respecte și să-și ajute membrii, au avut și au mereu nu doar un prezent, ci și un viitor sigur și demn. Acest adevăr se regăsește și la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Piatra-Neamț care, drept urmare a unui management competent, a responsabilității de care au dat și dau dovadă conducerea asociației, împreună cu salariații de la sediu și de la sucursalele teritoriale, înregistrează rezultate tot mai bune, de la o perioadă la alta, spre binele și folosul membrilor săi. Este cunoscut faptul că puterea, bogăția și vigoarea unei case de ajutor reciproc a pensionarilor se află în forța umană, respectiv în numărul de membri, adevăr care se confirmă pe deplin și la CAR Pensionari Piatra-Neamț, Asociație care a ajuns, până la jumătatea acestui an, 2019, la un număr total de 14227 membri și din municipiul Piatra-Neamț și din sucursalele teritoriale, număr care este în continuă creștere. De-a lungul timpului, CAR Pensionari Piatra-Neamț și-a diversificat paleta de servicii puse la dispoziția membrilor săi, oferindu-le acestora importante facilități și o protecție socială reală prin acordarea de împrumuturi rambursabile, ajutoare bănești nerambursabile, prin ajutoare în cazurile de deces, prin asistență medicală și alte servici, prin activități cultural-artistic, de socializare, prin concursuri de șah, excursii și prin alte avantaje. Referindu-ne la împrumturi, menționăm că, de la începutul anului 2019 și până la 30 iunie a.c., CAR Pensionari Piatra-Neamț a acordat 1210 împrumuturi rambursabile avantajoase, împrumuturi care au asigurat și asigură beneficiarilor sprijinul financiar prin care să-și poată rezolva problemele greu de soluționat doar din pensii. Așa cum se menționează și în hotărârea adunării generale anuale a acestei Asociații, care a avut loc la 30 martie 2019, la CAR Pensionari Piatra-Neamț, împrumuturile se pot acorda și se acordă începând din luna și chiar din ziua înscrierii ca membru al Casei, dacă membrii respectivi îndeplinesc condițiile stabilite, adică dacă au depus fondul social, de cotizații necesar, dacă au asigurați garanții de care este nevoie, garanți care trebuie să fie din rândul salariaților bugetari, sau dintre pensionarii cu vârste de până la 70 de ani și cu pensii de peste 800 de lei. Mărimea împrumutului poate fi, de regulă, de maxim patru ori fondul social, de cotizații depus de solicitanții respectivi, iar restituirea împrumutului trebuie făcută în cel mult 24 rate lunare consecutive. În caz contrar, se recurge la executarea silită, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare. Și în această activitate, a împrumuturilor rambursabile, aplicarea normelor prudențiale au dus și duc la gestionarea corectă a fondurilor Casei, în folosul membrilor săi. După cum s-a mai spus, împrumuturile rambursabile sunt considerate ca o activitate principală a caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, însă nici ajutoarele nerambursabile pentru membrii cu probleme deosebite din punct de vedere financiar, social, al stării de sănătate, deci cu risc social, nu se află pe un plan secund; din contră, acestea completează misiunea și viziunea Asociației de sprijinire și de protecției socială față de membrii săi. Ca dovadă, în prima jumătate a acestui an, 2019, CAR Pensionari Piatra-Neamț a acordat 288 ajutoare financiare, cu 72 mai multe ca în aceeași perioadă a anului trecut, 2018. Tot în prima jumătate a anului curent, un număr de 81 membri ai CARP Piatra-Neamț au beneficiat de ajutoare ocazionale nerambursabile oferite cu prilejul unor sărbători religioase sau laice, precum : Boboteaza, Sfântul Ioan, 1 și 8 Martie, Sfintele Paști, Înălțarea Domnului/ Ziua Eroilor ș.a. De asemenea, membrii CARP Piatra-Neamț care au împlinit, în această poerioadă, frumoasele și respectabilele vârste de 80 de ani, de 90 de ani, de 100 de ani, ca și cei care au aniversat 50 de ani de căsnicie („Nunta de aur”) au primit din partea CARP Piatra-Neamț cuvenitele recompense bănești . Și acei membri care au fost, în această perioadă, în stațiuni balneo-climaterice, cu bilete de la Casa Județeană de Pensii, au beneficiat, la întoarcere, din partea CARP Piatra-Neamț de câte o compensație de 25 la sută din valoarea respectivelor bilete cu care au fost la tratament. De aceeași compensație/reducere a costurilor beneficiază, în continuare, și acei membri ai CARP Piatra-Neamț care urmează să meargă în stațiuni la tratament, ca și cei care vor participa la excursiile organizate de CARP Piatra-Neamț. Din păcate, în prima jumătate a acestui an , ne-au părăsit pentru totdeauna, plecând pe drumul fără întoarcere, un număr de 263 membri ai Casei noastre, familiile acestora primind din partea CARP Piatra-Neamț ajutoarele de deces, de înmormântare corespunzătoare, a căror valoare a fost cu 19 la sută mai mare ca cea acordată în perioada corespunzătoare din anul trecut, la care, tot în conformitate cu prevederile statutare ale Casei noastre, s-au adăugat și cotizațiile care au fost depuse de membrii respectivi, în perioada cât s-au aflat în viață. Totodată, urmașii legali ai membrilor decedați au putut beneficia și au beneficiat, operativ și cu tarife reduse, de articolele și de serviciile funerare de care au avut nevoie, de la SC UKA Pompe Funebre Piatra-Neamț cu care, spre folosul membrilor Casei, continuă bunele relații de colaborare/parteneriat existente între SC UKA Pompe Funebre Piatra-Neamț și CAR Pensionari Piatra-Neamț. La Cabinetul medical al CAR Pensionari Piatra-Neamț, situat în incinta sediului acestei Asociații a pensionarilor, dotat în mod corespunzător, inclusiv cu ecograf performant, membrii acesteia beneficiază, în continuare, în mod gratuit, de servicii medicale efectuate cu toată atenția și competența profesională, așa cum sunt: examene medicale inițiale, electrocardiograme, controale ale tensiunii arteriale, controale ale glicemiei, tratamente injectabile, pansamente ș.a. În primele șase luni ale anului curent, numărul persoanelor care au solicitat și s-au bucurat de serviciile medicale ale personalului de specialitate al acestui Cabinet medical a ajuns la 390, cu 7 mai multe ca în aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, numărul membrilor Casei care au fișe permanente la acest Cabinet medical a ajuns la 591, cu 8 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Și Salonul de frizerie al CAR Pensionari Piatra-Neamț, care funcționează tot în incinta sediului acestei Asociații, este în continuare apreciat și solicitat pentru serviciile de calitate și la tarife mai mici, care sunt oferite aici, față de celelalte unități similare din Piatra-Neamț. Ca dovadă, numai în primele șase luni ale acestui an, 2019, un număr de 457 persoane, cu 21 mai multe ca în perioada similară a anului trecut, 2018, au solicitat și au beneficiat de serviciile de calitate oferite la acest Salon de frizerie. De-a lungul timpului, CAR Pensionari Piatra-Neamț a pus și pune accent și pe implicarea membrilor săi, a pensionarilor în activități cultural-artistice, recreative, folosind în măsură sporită și clubul de care dispune, club care este dotat cu cele necesare, cu bibliotecă, cu mese de șah, table, rummy, unde se organizează și au loc interesante și atractive activități, așa cum sunt expozițiile de artă plastică, unde amatorii jocurilor de șah, table, rummy petrec ore bune și folositoare, unde au loc, periodic, concursuri de șah finalizate cu diplome și premii. CAR Pensionari Piatra-Neamț își propune și acționează astfel încât și în viitor să se dezvolte, să fie mereu alături de membrii săi, de novoile lor, să le fie sprijin de nădejde în permanență, să răspundă nevoilor sociale actuale și viitoare ale acestora. Conducerea CAR Pensionari Piatra-Neamț

Lasa un comentariu