Când se poate schimba pașaportul și în ce condiții

21/12/2017

*Preschimbarea documentului de călătorie după expirarea valabilităţii acestuia, nu constituie contravenţie
Conform legii, pașaportul se poate reînnoi ca urmare a expirării termenului de valabilitate, înainte de expirare sau cazul în care este necesară o valabilitate mai mare pentru obţinerea vizelor. Documentul de călătorie mai poate fi înlocuit atunci când solicitantul pleacă în țări unde se cere un termen de valabilitate mai mare, precum și în cazul în care intervin modificări la datele de identificare ale persoanei.
“Paşaportul se eliberează la solicitarea cetăţeanului, în conformitate cu prevederile legale. Cererile pot fi depuse inclusiv la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României sau în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. În fața autorităților române și străine, pașaportul face dovada identității, cetățeniei, calității, precum și a dreptului titularului de a călători în străinătate. Pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, cartea de identitate aflată în termen de valabilitate constituie document de călătorie”, ne-a declarat comisarul șef de poliție Constantin Roman, șeful șeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Neamț. Solicitarea de preschimbare a paşaportului după expirarea valabilităţii acestuia nu constituie contravenţie.
Paşaportul simplu electronic se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate. Cetăţenii români nu pot deţine decât un paşaport simplu sau un paşaport simplu electronic valabil.
Minorii, care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie în strainătate li se vor elibera paşapoarte simple electronice în următoarele condiţii:în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, a reprezentantului legal. În cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva şi irevocabila, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, dupa caz, a reprezentantului legal. Emiterea paşaportului simplu electronic pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor prevazute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează numai dupa soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii. Pe durata suspendării exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate, cetăţeanului român i se refuză temporar eliberarea documentului de călătorie de către autoritatea competentă să elibereze acest document, iar dacă i-a fost eliberat, îi este retras de către autorităţile competente să pună în executare măsura.
V. ANDRIEȘ