Cadastarea gratuită a terenurilor agricole

15/02/2018

 – convorbire cu Simion Stâncel, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț

Reporter: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară grăbește înregistrarea gratuită a imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară. Dovadă că autoritățile locale pot să semneze în continuare contracte de finanțare pentru astfel de lucrări. Cum se prezintă situația la nivelul județului Neamț? Simion Stâncel: Avem în derulare contracte de finanțare încheiate anul trecut cu 24 de unități administrativ-teritoriale, la care lucrările de cadastru sistematic trebuie finalizate în acest an. Am primit bugetul pentru acest an la lucrările de cadastrare gratuită a terenurilor agricole. Primarii pot solicita finanţare pentru realizarea gratuită a cadastrului general și în acest an fiind alocată suma tot de 155.000 lei pentru fiecare primărie. Suntem în perioada în care încercăm să convingem tot mai mulți primari și persoane autorizate în realizarea lucrărilor de cadastru sistematic pentru a încheia cât mai multe contracte de finanțare, pentru a utiliza tot mai mult din fondurile alocate pentru astfel de activități. Bani sunt destui, dar nu și tot atâtea solicitări venite din partea unităților administrativ-teritoriale nemțene. Se puteau atrage mai mult din fondurile puse la dispoziția noastră de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Rep.: Din anul 2016, din judeţul Neamt, pentru realizarea cadastrului sistematic au fost incluse două nuclee în programul de cadastru integrat gratuit care se derulează la nivelul ţării. Unul este situat în zona Roman și cuprinde comunele Tămăşeni, Cordun şi Săbăoani. Celălalt nucleu este în zona Piatra Neamţ – Târgu Neamţ şi are arondate comunele Dobreni, Bodeşti şi Grumăzeşti. În ce stadiul sunt lucrările de cadastru din aceste comune? S.S.: În acest an vor fi finalizate lucrările de cadastru în comunele Dobreni și Săbăoani. Urmează să fie terminate lucrările de cadastru și în celelalte 4 comune. Rep.: Lucrările de cadastrare a terenurilor trebuie să fie urgentate în câteva comune din zona Romanului. Asta ca urmare a unei investiții mari care urmează să se facă în acea parte a județului Neamț, fiind vorba de realizarea unei aducțiuni de gaz metan. Care este acum situația din localitățile vizate? S.S.: Avem pe SEAP puse 3 loturi de lucrări de cadastrului sistematic care urmează să se realizeze în 5 comune, cele care vor fi traversate de magistrala de gaz metan. Este vorba de o suprafață totală de 2.500 ha, care aparține de localitățile Bahna, Moldoveni, Secuieni, Trifești și Horia. Termenul de depunere a ofertelor expiră pe 23 februarie 2018. Rep.: România a atras peste 310 milioane de euro prin Programul Operațional Regional 2014-2020. În cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, care vizează înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România până în 2023, sunt cuprinse 660 de comune din toate județele țării care vor beneficia de fonduri europene. Câte sunt din Neamț? S.S.: La această finanțare europeană sunt prinse 24 comune nemțene, din care 5 vor intra la licitația organizată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în perioada imediat următoare.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU