Bibliotecile comunale, invitate să-şi înfiinţeze ludoteci

12/05/2015

ludoteca Hangu Liliana Pintea ludoteca Hangu1Bibliotecile comunale din judeţul Neamţ se pot înscrie, până pe data de 31 mai, la concursul de proiecte privind înfiinţarea de ludoteci, organizat de Asociaţia KGSC Community. Proiectul vizează extinderea Reţelei Naţionale de Ludoteci, prin înfiinţarea a 5 noi asemenea locaţii, în cadrul bibliotecilor din mediul rural.

Înscrierea proiectelor de înființare de ludoteci se face prin completarea formularului de aplicație, ce trebuie trimis in format Microsoft Word, împreună cu fotografii ale spaţiului propus pentru amenajare, pe adresa office@kgsc.ro.

Bibliotecile câştigătoare vor beneficia de resurse materiale, informaționale și de suport organizațional, adaptate nevoilor specifice.

Ludoteca Hangu, speranţa unui zâmbet

În urmă cu doi ani, Biblioteca Hangu a câştigat finanţare pentru proiectul „Ludoteca – speranța unui zâmbet”, Asociaţia KGSC Community punând la dispoziţia copiilor două rafturi, jocuri și șase cutii cu jucării, în valoare de 2920 lei.

„Înainte de începerea proiectului, la bibliotecă erau înscrişi numai 348 de utilizatori, dintre care 82 veneau doar pentru a accesa reţeaua de internet. Fondul de carte vechi şi spaţiul nepotrivit în care se desfăşura activitatea descurajau considerabil interesul pentru lectură şi împiedicau organizarea şi derularea de evenimente care să atragă interesul cititorilor. La începutul anului 2012, am reuşit să mutăm biblioteca într-un spaţiu nou. Astfel, a fost facilitată înnoirea fondului de carte cu 5000 de volume noi, determinând creşterea imediată cu 50% a numărului de cititori”, a spus Liliana Pîntea, bibliotecară la Biblioteca Comunală Hangu.

După inaugurarea ludotecii, numărul utilizatorilor înscrişi la bibliotecă a crescut cu încă 81 de cititori noi, în mare parte copii proveniţi din familii cu venituri reduse, care nu dispun de resurse educaţionale adecvate.

„Din analizele noastre reiese că peste 60 de copii cu rezultate slabe la învăţătură sau cu situaţii sociale dificile şi-au îmbunătăţit considerabil situaţia şcolară şi comportamentul, ca urmare a participării la activităţile din ludotecă”, a adăugat Liliana Pîntea.

Ce este o ludotecă?

Termenul „ludotecă” (lat. „ludo” – a se juca, a exersa, a antrena, a acţiona într-un fel; grec. „theca” – loc de întâlnire) înseamnă loc de întâlnire pentru joacă. În domeniul realizărilor sociale, culturale şi educative adresate copiilor, ludoteca reprezintă o noutate a ultimilor 30 de ani.

„E fantastic ca într-o bibliotecă să existe un spaţiu special cu jocuri şi jucării, pentru că acestea ne colorează copilăria şi ne acompaniază devenirea. Aici, copiii învaţă să socializeze, să se joace în echipă, să-şi respecte colegii, să aibă grijă de jucării, să fie disciplinaţi, politicoşi și, foarte important, să se apropie de cărți”, mai spune bibliotecara Liliana Pîntea.

Reţeaua LUDOTEK a fost înfiinţată din iniţiativa Asociaţiei Know, Grow, Share & Change Community şi are drept misiune promovarea conceptului de „ludotecă” la nivel naţional, prin susţinerea şi oferirea de suport, consiliere şi training atât ludotecilor noi, cât şi celor deja existente.

Irina NASTASIU

< Articolul anterior
Piatra-Neamţ, citeşte!