Bani pentru împăduriri

06/11/2017

*APIA Neamț primește cereri până pe 17 noiembrie
*Finanțare nerambursabilă timp de 12 ani
* 7 milioane eruo, valoare maximă pe proiect
Până pe 17 noiembrie 2017, fermierii mai pot depune la APIA Neamț cererile de sprijin financiar alocat pentru prima împădurire. Banii se acordă pentru înființarea efectivă a plantaţiilor forestiere, în sume care acoperă costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire, întreţinerea şi îngrijirea plantaţiei forestiere, precum şi cele pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi. Alocarea financiară se derulează pe o perioadă de 12 ani.
Accesarea fondurilor disponibile pe această măsură de cât mai mulți beneficiari va avea un impact pozitiv major pe termen lung. Știut fiind faptul că plantarea unei păduri aduce beneficii financiare după zeci de ani, dar fermierii trebuie să învețe să facă și investiții pe termen lung. Este o oportunitate extraordinară să putem lăsa moștenire generațiilor viitoare o țară cu o suprafață mai mare de pădure. Iar avantajele nu sunt doar de ordin financiar.
Până în acest moment, la APIA Neamț nu a fost depusă nici o cerere de finanțare pentru prima împădurire. Pentru accesarea acestor fonduri, fermierii mai pot depune cereri până vinerea viitoare, inclusiv.
Împădurirea terenurilor degradate, posibilă prin acest program, are rolul de a proteja culturile fermierilor și comunitățile din zonele rurale de efectele fenomenelor meteo extreme. Practic, prin plantarea de noi suprafețe de pădure, toată lumea are de câștigat. Această măsură vine în completarea acțiunilor guvernamentale de creștere a fondului forestier național. Alocarea financiară pe această măsură este de 50 de milioane de euro, iar valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza acestei scheme de ajutor de stat este de 7 milioane de euro.
*Banii sunt alocați sub forma a două prime
Sprijinul finaniciar pentru prima împădurire este acordat fermierilor sub forma a două prime. Este vorba de prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, alocată în sume care acoperă şi costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire. Apoi este prima anuală, plătită pentru o perioadă de 12 ani, iar banii sunt destinați pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat este de 100% din total costuri eligibile, fără a se depăși valoarea maximă a sprijinului public pentru o cerere de sprijin. Atât în cazul terenurilor agricole, cât și în cazul terenurilor neagricole, cuantumul plății pentru refacerea plantației va fi de 75% din costul standard aferent lucrărilor de înființare a plantației pe terenuri agricole.
Valorile costurilor standard sunt determinate pe tipuri de terenuri şi forme de relief, aferente proiectului tehnic de împădurire, lucrărilor de înfiinţare, lucrărilor de întreţinere, lucrărilor de îngrijire şi compensaţiilor pentru acoperirea pierderilor de venit.
Costul minim necesar pentru elaborarea unui proiect de împădurire pe suprafaţa minimă admisă este de 590 euro/an/ha. Costul mediu naţional de împădurire a unui hectar de teren agricol şi neagricol, aferent lucrărilor de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor este de 8.889 euro.
Valoarea maximă a sprijinului public care înglobează toate costurile standard este de 7.000.000 euro.
Tina CONDREA-ZĂPODEANU

Urmatorul articol >
Farmacia verde: țelina