Bani pentru Grupurile de Acțiune Locală

08/08/2018

*Simplificarea accesării fondurilor europene
*Beneficare vor fi și cele 6 GAL-uri nemțene

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat cele mai recente versiuni ale ghidului de implementare și ale manualului de procedură aferente submăsurii prin care se acordă sprijin nerambursabil pentru cheltuieli de funcționare a Grupurilor de Acțiune Locală.
„Pentru simplificarea accesării fondurilor pe care le au la dispoziție GAL-urile, s-au făcut mai multe modificări în ghidul de implementare și în manualul de procedură, printre care aminetsc de introducerea posibilității de a include în aceeași tranșă de plată activități prevăzute în cadrul mai multor rapoarte de activitate și posibilitatea depunerii rapoartelor prin mijloace electronice. GAL-urile au o importanță deosebită pentru dezvoltarea comunităților locale din mediul rural și vin să completeze investițiile realizate prin alte linii de finanțare din PNDR 2020”, a precizat Viorel Ilisei, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț.
Versiunile actuale aduc și o serie de clarificări privind cheltuielile de funcționare și animare în cadrul contractelor de finanțare, dar și clarificări privind cheltuielile eligibile privind funcționarea GAL. Alte modificări se referă la introducerea formularelor specifice de achiziție directă pentru beneficiarii finanțării, precum și a unei declarații privind acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal.

*GAL, parteneriat public-privat

Avem 6 Grupuri de Acțiune Locală care includ toate comunele nemțene, inclusiv orașele Bicaz, Târgu Neamț și Roznov, pentru că au sub 20.000 locuitori. Grupurile de Acțiune Locală este un parteneriat public-privat care contribuie la dezvoltarea zonei unde sunt înființate aceste entități.
GAL „Ceahlău” are cea mai mare cuprindere teritorială, fiind vorba de comunele din zona nontană. Cu excepția comunei Vânători-Neamț care este inclusă în GAL „Ținutul Zimbrului”, alături de alte comune din zona Târgu Neamț. La GAL „Ținutul Răzeșilor” sunt arondate comunele dintre Tîrgu Neamț și Piatra Neamț, până în zona Romanului. De aici începe GAL „Elisabeta Doamna” care curpinde câteva comune dinspre județul Bacău, iar cele spre județele Iași și Vaslui sunt incluse în GAL „Podișul de Nord al Bârladului”. GAL „Drumurile Bistriței”, este al doilea ca suprafață și număr de comune incluse, din zona Roznov spre Bacău.
Avem 5 comune nemțene arondate la GAL-uri din alte județe, fiind vorba de comunele Botești, Gherăiești, Săbăoani, Pâncești prinse în județul Iași, iar Valea Ursului la Bacău. Dar sunt și 3 comune din județul Iași și una din Bacău trecute la GAL-urile nemțene.

*Sprijin financiar 100% nerambursabil

Sprijinul public acordat beneficiarilor Grupurilor de Acțiune Locală este 100% nerambursabil, iar la nivelul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL), costurile de funcționare și de animare nu trebuie să depășească 20% din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.
Tipurile de cheltuieli eligibile vizează cheltuieli cu personalul, cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară, cheltuieli logistice, administrative și de deplasare pentru funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală, cheltuieli pentru animare (informare și promovare), dar și cheltuieli pentru sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale și alte evenimente prin care se promovează teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU