Bani pentru bunele practici agricole

06/03/2018

*Suma pentru înverzire: 57,1745 euro pe hectar
*Din acest an, la plată intră culturi agricole noi
*În Neamț, ”înverzire” pentru 166.010 hectare
Plata pe înverzire vine cu condiții noi pentru fermierii care accesează această schemă în anul 2018. Schimbările vizează, printre altele, și noile culturi care devin eligibile pentru zonele de interes ecologic. Subvenția de 57,1745 euro pe hectar este de mare interes pentru fermierii nemțeni, la APIA Neamț fiind prinsă la plată suprafața de peste 166.010 ha. Este vorba despre plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu sau ”înverzire” cum este cunoscută de fermieri.
*Modificări la plata pentru înverzire
Prezentăm principalele modificări aduse plății pentru înverzire, aplicabile din acest an. S-a adăugat orezul la condițiile pentru pragurile maxime pentru diversificarea culturilor. Numai că agricultura nemțeană nu este propice acestei culturi. Grâul spelta este considerată cultură distinctă de celelalte culturi care aparțin aceluiași gen. Grâul spelta este „strămoșul” grâului comun, fiind o cereală străveche cultivată de egipteni și celți. De doi ani, companii de renume au introdus în oferta lor de semințe și grâul spelta. La diversificare a culturilor s-au adăugat și cele de leguminoase, fiind eliminată condiția ca suprafața arabilă care nu face obiectul acestor utilizări să fie de maximum 30 ha. O altă noutate e că zonele cu Iarba elefantului sunt considerate zone de interes ecologic.
S-a actualizat suprafaţa calificată drept zonă de interes ecologic, în cazul iazurilor fiind acum 0,3 ha, de trei ori mai mare. Pentru rigole, suprafața ecologică are acum lățimea de 10 metri, față de 6 metri cât era înainte.
Începând cu această campanie elementele de peisaj, zonele tampon şi marginile de câmp sunt considerate suprafeţe sau elemente adiacente atunci când alăturate zonelor de interes ecologic direct sau terenului arabil al exploatației. În cazul în care aceeaşi suprafaţă este determinată pentru mai multe practici agricole benefice pentru climă şi mediu, suprafaţa respectivă este luată în considerare separat pentru fiecare dintre aceste practici în vederea calculării acestor plăţii suplimentare.
*Beneficiarii plății de înverzire
Plata pentru înverzire se acordă fermierilor care aplică practicile agricole benefice pentru climă şi mediu în funcţie de specificul exploataţiei sau de structura culturilor.
Fermierii care practică sistemul de agricultură ecologică beneficiază implicit de plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu pentru suprafeţele în conversie sau certificate ale exploataţiei, utilizate pentru producţia ecologică. Fermierii care au întreaga exploataţie ocupată cu culturi permanente beneficiază implicit de plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu. Fermierii ale căror exploataţii se află integral sau parţial în zone care fac obiectul Legii apelor, al ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, au dreptul la plata pentru înverzire. Dar cu condiţia să aplice bunile practici pentru climă și mediu, dacă ele sunt compatibile în exploataţiile respective.
În vederea finanțării plății pentru înverzire se utilizează 30% din plafonul național anual, iar cuantumul plății pentru înverzire pe hectarul eligibil se calculează anual prin împărțirea plafonului stabilit potrivit prevederilor de mai sus la numărul total de hectare eligibile.
Tina CONDREA -ZĂPODEANU