Bani pentru agricultura nemțeană, sectoarele vegetal și zootehnic

27/02/2020

La Centrul Județean al A.P.I.A. Neamț și la cele Centre Locale din Bicaz, Ion Creangă, Moldoveni, Piatra Neamț, Poiana Teiului, Roman, Roznov, Târgu Neamț s-au primit 24.788 cereri de sprijin financiar în cadrul schemelor de plată unică. Detalii suplimentare ne-a oferit Mihai Dorneanu, director executiv la APIA Neamț. Pentru cererile care cuprind solicitări de plată în sectorul vegetal suprafața totală declarată este de 171.638 ha. Suma totală autorizată la plată și transferată în contabilitate în perioada 16 octombie 2019 – 25 februarie 2020 este de 215.000.000 lei.Au fost autorizați la plată până la această dată un numar de 24.524 fermieri, asta însemnând un procent de absorbție a fondurilor europene la nivelul judetului Neamt de 98.93%. Iată și cum se prezintă situația pe centrele locale și județean. La Bicaz au fost depuse 2.869 cereri pentru suprafața de 9.832, 26 hectare, Centrul județean – 1060 cereri pentru 89.509, 82 ha, Ion Creangă 1.654 cereri cu 6.388, 47 ha, Moldoveni – 1.189 cu5.554,79 ha, Piatra Neamț – 2.330 cu 8.783, 25 ha, Poiana Teiului – 3,145 cu 9.953, 58 ha, Roman – 3.519 cu 14.068 ha, Roznov – 2.331 cu 7.612,59 ha și la Târgu Neamț s-au primit 6.691 cereri pentru 19.935, 38 hectare. În funcție de schema de plată, din totalul de 24.788 cereri de plată primite din sectorul vegetal, 14.477 sunt pentru plata ajutoruui național acordat pentru culturi înființate în teren arabil, 36 cereri pentru subveția suplimentară la sfecla de zahăr, 6.623 de cereri pentru plata suplimentară alocată fermierilor care dețin între 1-5 hectare teren agricol și 287 cereri primite de la fermierii care au între 5 și 30 hectare. Pentru suprafețele mai mari de 30 de hectare, nu se mai alocă aceată plată. 8 Ponderea suprafețelor o deține terenul arabil Pe categorii de utilizare a terenurilor agricole, din cererile unice de plată rezultă că ponderea suprafețelor o deține terenul arabil. Mai exact, din suprafața totală de 171.638 hectare inclusă în cererile de sunbenții, terenul arabil însumează 113.044 hectare. La care se adaugă cele 57.252 hectare de pajiștile permanenete și 1.303 hectare ocupate de culturi permanente. Pentru terenu arabil, la Centrul Județean al APIA Neamț au fost depuse soicitări pentru suprafața totală de 74. 329 hectare. Trebuie menționat faptul că aici au depus cereri de subvențiimarii fermieri și toți care dețin mai mult de 50 de hecare, din întregul județ. La Roman solicitările au fost pentru 8.950 hectare teren arabil, iar la centrele locale din Piatra Neamț pentru 3.983 hectare, Ion Creangă – 4.100 hectare, Moldoveni – 4.055 hectare, Roznov – 4.2201 hectare, Târgu Neamț -13.283 hectare. Pentru zona montană solicitările la plată pentru teren arabil au fost de 89 hectare la central local din Bicaz și 53 ehcatre la cel din Poiana Teiului. 8 465 fermieri dețin jumătate din agricultura nemțeană Mai mult de jumatate din suprafața solicitată în cererile unice de plată înregistrate la APIA Neamț este concentrată în cererile de sprijin depuse de cei 465 mari fermieri, cereri care au fost înregistrate la Centrul județean Neamț. În fiecare campanile de primire a cererilor de subvenții agricole, acest procent s-a mărit, fapt ce conduce la observația că fermierii au tendința ca terenurile să fie comasate și , în consecință, să se reducă gradul de fărâmițare a suprafețelor declarate în cererile de plată a subvențiilor agricole. Demnă de analizat este și structura cererilor de sprijin financiar alocat pe suprafaţă depuse în campania 2019, comparativ cu cea din campaniile anterioare derulate prin APIA Neamț începând cu anul 2015 și până în prezent. Concret, ne referim la raportul dintre numărul de cereri de subvenții depuse și suprafețele de teren pentru care se solicită aceste plăți. În anul 2015, pentru suprafețe mai mici de 100 hectare, s-au primit cereri de la 173 de fermieri, în 2016 au fost 185 fermieri, în 2017-215 fermieri, 2018 – 234 fermieri, iar anul trecut au fost depuse cereri de subvenții de la 239 fermieri. Între 100 și 300 hectare cererile de subvenții au pornit de la 148 și au ajuns anul trecut la 154. Între 300 și 500 hectare, cererile au crecut în această perioadă de la 41 la 44 de solicitări. Între 500 și 1000 hectare, solicitările au crecut de la 15 la 17 cereri de subvenții. Pentru suprafețe cuprinse între 1000 și 2000 hectare numărul fermierilor care au cerut subvenții au scăzut de la 12 la 9. 8 Au crescut cererile de subvenții în tot județul Solicitările de subvenții oscilează în cazul fermierilor care lucrează între 2000 și 3500 hectare, fiind în număr de 2 pentru anii 2015 și 2016, 3 fermieri în 2017, 2 fermieri în 2018 și doar unul anul trecut. An în care s-a înregistrat și o primit o cerere de subvenție pentru o suprafață mai mare de 3500 hectare. O primă constatare: se observă creșterea accentuată a numărului de fermieri cu ferme care dețin suprapețe mai mici de teren agricol de sub o sută de hectare. Adevărul e că în prima etapă de plată a subvețiilor agricole erau foarte mulți deținători de terenuri agricole care n-au depus cereri de subvenții. Fe că aveau pământ prea puțin, fie că erau sceptici în privința plăților. În cazul marilor fermieri, cei cu peste 50 de hectare, solicitările de subvenții agricole a crecut de la 391 la 465 de fermieri. 8 Solicitări de subvenții pentru sectorul zootehnic La APIA Neamț au fost înregistrate cereri de subvenții primite de la fermierii crescători de bovine pentru lapte și cane, ovine și caprine. În secotul zootehnic vorbim de două tipuri de plăți: ajutoare naționale tranzitorii care se dau pentru toate efectivele de animale și de sprijinul cuplat zootehnic pentru plata căuria trebuiesc îndeplinite anume criterii secifice de eligibilitate. La APIA Neamț au fost depuse 1241 cereri pentru plata ajutorului național tranzitori la vacile de lapte, iar pentru bovinele de carne au fost înregistrate 5.655 cereri. Au mai fost primi alte 951 de solicitări de plată venite de crescătorii de oi și capre. Ca efective de animale, solicitările la plata ajutorului național tranzitoriu sunt pentru 14.150 tone lapte de vacă și pentru 41.217 bovine de carne. Pentru speciile ovine și caprine, solicitările de plată au fost pentru 137.136 oi și 19.013 capre. Condițiile de acordare a sprijinului cuplat zootehnic sunt foarte aspre, dar și plățile acordate sunt foarte mari, unele de câteva ori mai mari față de subvenția zootehnică de bază. Așa se explică și de ce crescătorii de vaci, oi și capre depun mai puține cereri de plată pentru acestă subvenție. Mai exact, pentru plata sprijinului cuplat zootehnic au fost depuse 185 de cereri la ovine, 10 la caprine, 417 cereri pentru vaci cu lapte și 41 de cereri pentru bovinele de carne. Ca număr de animale, plățile au fost solicitate pentru 44.965 capete ovine female, 1.484 caprine female, 6.159 vaci de lapte și 957 bovine pentru carne. 8 Plăți compensatorii în zonele defavorizate La APIA Neamț s-au primit 9575 solicitări de plăți compensatorii pentru zona montană, care înumează o suprafață totală de 38.000 hectare teren agricol. Normal, cele mai multe cereri au fost depuse la Centrele Locale din Poiana Teiului unde s-au înregistray 3010 solicitări pentru 9.91 hectare, Bicaz cu 2744 cereri pentru 9.800 hectare, Târgu Neamț cu 1938 de cereri pentru suprafața totală de 4.127 hectare, Piatra Neamț cu 884 cereri pentru suprafața totală de 2.408 hectare. Tot în categoria zonelor defavorizate intră și plățile compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative. Ne referim la condițiile de climă și relief care afectează producțiile agricole pe surafețele din aceste areale geografice. Pentru aceste zone au fost depuse 6 cereri, din care 2 la Centrul local Târgu Neamț și câte una la Centrele Locale din Moldoveni, Piatra Neamț, Roman și Roznov, pentru suprafața totală de aproape 13 hectare. La Centrul Local Piatra Neamț a fost depusă o singură solicitare de plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specific, pentru suprafața de aproape 6 hectare.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU

Lasa un comentariu