Bani europeni pentru micii fermieri

25/06/2018

După plată, monitorizare timp de 5 ani 8 Deocamdată, nici un proiect nemțean

Ministerul Agriculturii schimbă câteva dintre regulile pe care micii fermieri trebuie să le respecte dacă vor să primească bani europeni. După încasarea ultimei tranșe din bani, beneficiarii vor fi monitorizați timp de 5 ani. ”Această finanțare europeană vizează comasarea terenurilor agricole. Deocamdată, suma totală alocată este de 12 milioane euro. Până la această dată nu avem nici un proiect depus de micii fermieri nemțeni”, a precizat Viorel Ilisei, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț.

Prima tranșă de plată, după 6 sau 12 luni

Fermierul depune cererea pentru prima tranşă de plată în termen de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanţare, în cazul proiectelor pentru investiţii în achiziţii simple. În cazul proiectelor pentru investiţii care presupun construcţii-montaj, dar şi al proiectelor ce prevăd plantarea de specii perene agricole şi forestiere, termenul este de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare. Aceste termene se pot prelungi cu cel mult 12 luni, cu plata penalităţilor prevăzute în contractul de finanţare. Selecţia proiectelor se face fără obligativitatea prezentării documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului, respectiv a acordului de mediu, obligatoriu a fi prezentat înainte de semnarea contractului de finanţare. Termenul maxim de prezentare a documentului este precizat în notificarea emisă în conformitate cu procedurile aprobate, termen care curge de la data comunicării notificării privind selecţia proiectului sau a cererii de sprijin financiar.

Investițiile, gata după 2 sau 3 ani

Durata de execuţie a investiţiei cofinanţate din fonduri europene este de maximum 3 ani de la data semnării contractului de finanţare. Prin excepţie, durata de execuţie este de maximum 2 ani pentru investiţiile în achiziţiile fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări noi, astfel cum sunt stabilite prin fişa măsurii. Pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare derulării proiectului, beneficiarul fondurilor europene poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii financiare, respectiv unei instituții de credit sau instituții financiar- nebancare, sub forma ipotecării investiţiei care face obiectul contractului de finanţare. Beneficiarul este obligat să transmită Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale o copie a contractului de credit şi ipotecă, în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia.

Plata avansului, condiționată

Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară, în procent de 100% din suma avansului. În cazul beneficiarilor privaţi ai sprijinului pentru investiţii, plata avansului poate fi subordonată şi unei poliţe de asigurare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului, eliberate de o societate de asigurări. Utilizarea avansului se justifică de beneficiar pe bază de documente până la expirarea duratei de execuţie prevăzută în contractul de finanţare. Garanţia este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor real efectuate, justificată pe bază de documente, depăşeşte suma avansului. Sprijinul sub formă de sumă forfetară se acordă și pentru micii fermieri. Durata de monitorizare aferentă proiectelor depuse de micii fermieri este de 5 ani, calculată de la data efectuării ultimei plăţi.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU

Lasa un comentariu