Avanpremieră editorială Volumul de poezie „Pasărea Paradis” de Gabriela Livescu

11/01/2018

Zilele acestea a apărut, sub auspiciile Editurii Timpul din Iaşi, volumul de poezie Pasărea Paradis de Gabriela Livescu, autoare cunoscută publicului cititor prin cărţile sale anterioare, Amo, ergo sum (1995) şi Eternul acum (1999), bine primite de critica literară. Fişa sa biografică este laconică: poeta este licenţiată a Facultăţii de Drept a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, promoţia 1979, actualmente avocată la baroul Neamţ; a debutat cu un premiu special la concursul literar „M. Sadoveanu”, apoi în revista „Moldova” din Iaşi (1990), cu prezentarea poetului Ioanid Romanescu; a publicat în mai multe reviste de cultură („Luceafărul”, „Vatra”, „Antiteze”, „Credinţa Neamului”). Alte amănunte sunt oferite în interviul ce urmează. – Spuneţi-ne, pentru început, de ce cărţile dvs. apar la intervale atât de mari? Sunt autori de poezie care publică două-trei cărţi într-un an… – Perioada destinată genezei unei cărţi diferă de la un autor la altul. Cartea de faţă, Pasărea Paradis, a fost gândită îndelung, poemele s-au aşternut cu firesc la un moment dat şi cred că ele au venit în continuarea volumelor anterioare. Nu scriu în cantităţi mari, mă feresc de dilatări inutile, merg mai mult pe o concentrare a versului şi a poemelor. Non multa… De aceea elaborarea a cerut un timp mai îndelungat. Mă consider o poetă dependentă de inspiraţie, de clipa dăruită cu har, nu de notaţia la întâmplare sau ocazională. Nu ţin să am cărţi multe, ci ele să fie bune, apreciate de cititori. Să lase o urmă de existenţă. În fond, e vorba de sinceritate şi de bucuria întâlnirii cu poezia. Sper ca apariţiile următoare să fie mai rapide în frecvenţă. – De când scrieţi poezie? Aveţi amintiri cu primele realizări lirice? – Primele poezii le-am scris în perioada liceului. Aveam un cenaclu foarte bun, foarte serios, „Luceafărul”, la Liceul (devenit Colegiul Naţional) „C. Hogaş” din Piatra Neamţ, sub conducerea profesoarei Eugenia Livezeanu, o excepţională cunoscătoare a poeziei române, care ne-a inoculat dragostea pentru Eminescu şi poeţii ce l-au urmat. Citeam poezie pe întrecute. La recomandarea sa şi a profesorului Emil Leahu, o altă personalitate a liceului, bun exeget în teoria versificaţiei, am fost selectată într-o antologie Excelsior, a tinerelor condeie din acei ani 1973-74, antologie prefaţată elogios de poetul Ştefan Aug. Doinaş. Sigur că acel prim succes mia rămas viu în memorie. În perioada studenţiei, la Iaşi, am luat parte la o serie de manifestări lirice conduse de poetul Ştefan Mitroi şi frecventam seratele „Junimii”. Apoi a venit concursul „M. Sadoveanu”, unde juriul a fost condus de regretatul Laurenţiu Ulici. Ţin minte că mia spus: „Am hotărât ca poemele tale să fie publicate într-o revistă serioasă, în Vatra. Merită!” Era în 1982. Iar am lăsat să treacă timpul şi după Revoluţie, poetul Ioanid Romanescu, care ştia de poeziile mele, mia cerut um grupaj masiv, pe care l-a inclus în primul număr al revistei „Moldova”, înfiinţată atunci de el, la Iaşi. Vă spun că scriu din pură plăcere, ca om care şi-a văzut şi îşi vede de propria carieră… – Într-o cronică literară, criticul Vasile Spiridon, profesor universitar la Bacău, remarca o anumită dramatizare a discursului poetic în Eternul acum. Prin ce se remarcă volumul de faţă? – Îmi permit să vă aduc în atenţie prefaţa care deschide Pasărea Paradis, semnată de Ioan Holban, unul din cei mai valoroşi şi mai iniţiaţi critici literari ai actualităţii, care observă o tensiune „violentă”, lăuntrică, în poemele mele, diferită de imaginile expresioniste din poezia de azi. Tot el remarca – şi m-a emoţionat puternic acest lucru – o apropiere a metaforei zborului şi căutării în ideal, sugerată de unul din poemele mele, de parabola păsării albastre, dintr-o proză de tinereţe a lui E. Lovinescu. Sunt motivaţii de lectură ce cred că vor fi pe placul cititorilor. Cartea are un scenariu al ei, este construită cu migală şi de aceea trebuie parcursă cu atenţie. – Când va avea loc lansarea şi prima zi de difuzare a cărţii? – Pasărea Paradis a apărut la Editura Timpul din Iaşi, în condiţii grafice deosebite (coperta semnată de plasticiana Mimi Revencu), sub consilierea poetului Cassian Maria Spiridon, directorul editurii. El va fi prezent la lansarea ce va avea loc în decada finală a acestei luni, pe 25 ianuarie, la Biblioteca judeţeană „G. T. Kirileanu”, unde vor fi prezenţi ca invitaţi mai mulţi scriitori din Iaşi şi Piatra Neamţ.

Mariana Oltean Tudose