Atenție, profesori, au mai rămas catedre neocupate!

19/09/2018

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Neamț a publicat, în urmă cu două zile, lista completă a unităților de învățământ unde există posturi didactice neocupate în ședințele de mobilitate derulate până pe 10 septembrie, sau la care s-au vacantat posturi după începerea cursurilor. Lista cuprinde atât școlile în care urmează să se organizeze concurs la nivelul unității, cît și denumirea postului didactic ori a catedrei didactice libere, numărul de ore per post, statutul postului didactic ori al catedrei didactice. Este, de asemenea, specificată unitatea de învățământ unde se vor susține probele scrise și inspecțiile la clasă, respectiv interviul. Perioada de depunere a dosarelor variază de la un post la altul, de aceea trebuie ca profesorii interesați să studieze foarte bine lista publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Neamț. Pentru fiecare post este specificată și data la care se vor susține probele, inclusiv interviul- în cazul candidaților fără studii corespunzatoare, precum și numărul de telefon al fiecărei unități de învățământ pentru detalii privind concursul.
Trebuie precizat că sunt posturi vacante pentru profesori și învățători în Piatra Neamț, Roman, Bicaz, Tîrgu Neamț, Roznov și în mai multe comune, atât la licee cât și la școli gimnaziale, în Borca, Bahna. Horia, Dumbrava Roșie, Valea Ursului, Poiana Teiului, Bârgăoani, Ion Creangă, Agapia și alte commune, pentru număr de ore diferite. O serie dintre posturi sunt rezervate, dar asta nu trebuie să îi împiedice pe cei care doresc să intre în sistem să își facă loc la catedră, chiar și temporar, pentru început.
Geanina NICORESCU