ASTĂZI, ZIUA PREFECTURII

02/04/2019

Astăzi, începând cu ora 15.30, la sediul Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț, Instituția Prefectului-Județul Neamț va organiza ședința festivă a Colegiului Prefectural, a Comisiei de dialog social și a Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice. „Vă precizăm că tema abordată este în conformitate cu prevederile Legii 348/2018, privind instituirea zilei de 2 aprilie, Ziua Instituției Prefectului”, spune o informare a Prefecturii Neamţ. Prefectura Neamţ este condusă de Daniela Soroceanu- prefect şi Nicolae Doru Ungureanu-subprefect. Instituţia are 48 de angajaţi. Organigrama instituţiei arată astfel: doi înalţi funcţionari publici(prefectul şi subprefectul), 4 funcţionari publici de conducere, 35 funcţionari publici de execuţie, 7 personal contractual. În subordinea (autoritatea) Prefecturii Neamţ, care prim reprezentant al Guvernului în terioriu, funcţionează 30 de servicii deconcentrate (direcţii, agenţii, inspectorate). Ziua Instituției Prefectului poate fi marcată de către autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și de instituțiile publice de cultură din țară și din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări cu caracter cultural-științific dedicate recunoașterii rolului și meritelor Instituției Prefectului la dezvoltarea țării noastre din punct de vedere economic, cultural și social. Autoritățile administrației publice centrale și locale pot sprijini material și logistic organizarea și desfășurarea programelor și manifestărilor prevăzute la art. 2, în limita fondurilor disponibile.

Lasa un comentariu