APIA Neamț, control în fermele vegetale

03/07/2019

La verificare, un eșantion total de 2.338 ferme cu 21.016 parcele

*Acțiunea inspectorilor în teren va dura până pe 1 octombrie 2019

Convorbire cu Mihai Dorneanu, director executiv la APIA Neamț

Reporter: APIA Nemț a demarat verificarea în teren a fermelor vegetale cuprinse în eșantionul de control. Cum se prezintă șituația verificărilor din acest an?

Mihai Dorneanu: Acum, eșantionul nemțean de control cuprinde 2.338 ferme cu 21. 016 parcele din care 220 ferme cu 6828 parcele sunt incluse în control clasic la care inspectorii noștri vor verifica pe teren aspect legate de scopul controlului. Se verifică dacă suprafața solicitată în cererea de subvenție corespunde cu cea din teren, dacă și cultura declarată corespunde, dacă sunt respectate conditiile de diversificare. Inspectorii APIA Neamț vor verifica respectarea cerințelor specifice de agromediu și climă, dar și respectarea normelor de ecocondiţionalitate. Tot cu această ocazie vor face și verificarea îndeplinirii condițiilor aferente schemei de tânăr fermier, înființarea de culturi succesive, amestecuri de culturi. În funcție de schemele solicitate la plată de fermieri, inspectorii APIA Neamț vor solicita umatoarele documente: caiet de agromediu, plan de fertilizare, registru de evidență a exploatației.

Din totalul de 2.338 ferme prinse în eșantion, la controlul prin teledetecție sunt incluse 2.118 ferme cu 14.188 parcele din care 146 ferme cu 1137 parcele ce vor fi verificate pe teren pentru cerințe specifice agro-mediu şi climă, agricultură ecologică, respectarea de către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate, verificarea îndeplinirii condițiilor aferente schemei de tânăr fermier, precum și verificare înființării de culturi succesive ori amestecuri de culturi.

Rep.: Fermierii vor fi verificați numai de inspectorii APIA Neamț?

M.D.: O fermă inclusă în eșantionul de control poate fi verificată simultan de trei echipe de control, una de la APIA Neamț, a doua de la Direcția Sanitar-Veterinară Neamț și a treia de la Unitatea Fitosanitară Neamț. Controlul pe teren constă în verificarea la faţa locului a conformităţii declaraţiei fermierului, prin identificarea parcelelor declarate de fermier în aplicația IPA online, încărcarea în GPS a datelor raster (imagine a localităţii) extrase din sistemul informatic şi blocurile fizice care fac obiectul controlului pe teren.

Rep.: În funcție de schema de plată pe suprafață, APIA Neamț are un calendar după care sunt desfășurate controalele în teren…

M.D.: Pentru cererile unice de plată eşantionate la control pe teren activitatea trebuie finalizată până pe 1 octombrie 2019, iar controlul aferent al unor obligaţii specifice, în iarna sau în primăvara anului următor. Pentru sprijinul cuplat – diversificarea culturilor, controlul pe teren trebuie să fie efectuat într-un timp util pentru a ne asigura că este posibilă identificarea clară a limitelor parcelor agricole şi a culturii declarate. Perioada pentru controlul la fața locului pentru verificarea cerințelor de diversificare este mai-septembrie anul curent. Verificarea culturilor, acolo unde este necesar, trebuie să fie efectuate în perioada corespunzătoare înainte, sau cel mai târziu imediat după recoltare pentru a fi eficiente. Verificarea poate fi efectuată și după recoltare, în anumite condiții chiar după ce s-a arat, pe baza rezidurilor culturii (miriști și alte resturi vegetale ale culturii) cu condiția ca acestea să constitue dovezi vizibile ale culturii.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU