Amenajamentul pastoral și subvențiile: nu se poate una fără alta!

09/01/2018

*Primăriilor li s-a dat răgaz de încă un an pentru executarea lucrărilor
*Dacă nu există amenajamentul pe pășune, fermierii pierd subvenția!
*Neamț: 9 localități au finalizat amenjamentele, în lucru alte 12 proiecte
*Modificările legislative pun pe jar și la cheltuială autoritățile locale
O veste bună pentru crescătorii de animale și deținătorii de pășune! Primăriilor li s-a mai dat răgaz un an pentru realizarea amenajamentelor pastorale pe pășune și pajiști naturale. O decizie mult așteptată, având în vedere faptul că fermierii pierd subvențiile pentru pășune și pajiști naturale, dacă pe aceste suprafețe nu sunt realizate amenajamente pastorale avizate de Direcția Agricolă Județeană Neamț. În joc sunt sume colosale, având în vedere că suprafețele de pășuni și fânețe sunt foarte mari, iar amenajamente pastorale sunt foarte puține. La nivelul județului Neamț avem o suprafață totală de 110.37 5 hectare, din care pășuni naturale ocupă 68.391 ha, iar fânețele naturale sunt pe 41.984 ha.
*Pentru amenajamente, cereri de la 75 din cele 83 de primării nemțene
Detalii privind amenajamentele pastorale nemțene ne-a prezentat Andi Grecu, director adjunct la Direcția Agricolă Județeană Neamț: „La ora actuală, avem finalizate 9 amenajamente pastorale în tot atâtea unități administrativ-teritoriale. Alte 12 proiecte sunt în stadiu avansat de implementare. Până la 1 martie, cu siguranță, vor fi finalizate lucrările la aceste 12 amenajamente pastorale. La nivelului județului, 75 din cele 83 de unități administrative-teritoriale au depus cereri la grupul de lucru constituit la Direcția Agricolă Județeană Neamț. Noi, deja am solicitat de la Ministerul Agriculturii sumele necesare pentru elaborarea studiilor pedologice și agrochimice necesare pentru întocmirea amenajamentelor pastorale pe toată suprafață de pajiști permanente solicitate de primării. Noi vom oferi consultanță, vom sprijini toate unitățile administrativ-teritoriale pentru realizarea amenajamentelor pastorale pe pășuni, lucrări de care depinde acodarea subvențiilor agricole pentru aceste suprafețe agricole.”
Întârzierea întocmirii amenajamentelor pastorale se datorează în principal faptului că primăriile nu au depus cereri pentru demararea întocmirii lor la grupul de lucru constituit la Direcția Agricolă Județeană Neamț. Bunăoară, în perioada 2014-2016 au fost depuse doar 13 cereri, ia anul trecut au fost 61 asemenea cereri. Dar, întârzierea a fost generată și de fondurile insuficiente alocate până acum pentru efectuarea studiilor pedologice și agrochimice.
*Grup de lucru cu mai mulți specialiști
La finele anului trecut au apărut modificări privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente care pun pe jar și la cheltuială autoritățile locale. Proiectul de amenajament pastoral cuprinde: descrierea situaţiei geografice, topografice şi planul parcelar al pajiştilor aflate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; descrierea solului şi a florei;  capacitatea de păşunat a pajiştii; lucrările de îngrijire şi îmbunătăţire a pajiştilor;  planul de fertilizare şi măsurile agro-pedo-ameliorative.
De întocmirea proiectelor de amenajament pastoral se ocupă primăriile, iar executarea acestora revine grupului de lucru format din specialişti de la consiliile locale, Direcția Agricolă Județeană Neamț și de la Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Neamț. Acum au la dipoziție încă un an.
Tina CONDREA-ZĂPODEANU