Alegeri în Neamţ, anul 1858

13/11/2012

 Aflându-ne în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare, nu e lipsit de interes să ştim cum se desfăşurau alegerile acum un secol şi jumătate în urmă. Cităm, în acest sens, dintr-un articol semnat preotul C. Matasă – nimeni altul decât întemeietorul de mai târziu al Muzeului de istorie Piatra Neamţ – în numărul 5-6-7 din 1933 al publicaţiei “Petrodava”, o “revistă de prezentare şi răspândire a culturii în genere”, cum se precizează pe prima copertă.

“Articolele 2-12 din stipulaţiile electorale anexate la Convenţia încheiată la Paris (7-19 august 1858) între cele şapte mari puteri ale Europii, cuprinde următoarele cu privire la principatele române.

Alegătorii sunt primari sau direcţi. Este alegător primar în districte oricine va avea un venit fonciar de cel puţin 100 de galbeni; este alegător direct în districte oricine va avea un venit de cel puţin 1000 galbeni, iar în oraşe 6000. Alegătorii primari în districte numesc în fiecare ocol respectiv trei alegători, care întruniţi în capitala districtului vor alege câte un deputat de district. Alegătorii direcţi în districte aleg câte doi deputaţi de district, iar în oraşe alegătorii direcţi aleg câte un deputat.

Pe temeiul acestei rânduieli, în anul 1858, judeţul Neamţ avea un număr restrâns de alegători a cărora nume e din lista ce urmează.

* Alegători PRIMARI, Ocolul Piatra:

Vornicul Iordache Darie – parte din Dărmăneşti; Comisul Manoli Calino – a cincea parte din Corni; Nobilul Nicu Calino – deasemenea; Şatrariul Ion Lozonschi – parte din Ghigoeşti; Căpitanul Alecu Asachi – Cetăţuia; Căpitanul Ion Lozonschi – parte din Ghigoeşti.

* Alegători PRIMARI, Ocolul Bistriţa:

Vornicul Aleco Donici – Socea de Sus; Vornicul Grigore Crupenschi – Vădurelele; Spătarul Iordache Crapenschi – Bolceştii şi Coheanţa; Spătarul Manolachi Crapenschi – Blăgeştii; Spătarul Costachi Angonescu – Faurii de Jos; Dumnealui Alecu Ursachi – parte din Cândeşti: Dumnealui Mihai Ciupercă – Mastacănul; Medelnicul Grigore Ghiorghiu – Frunzenii; Slugerul Ioan Xenia – Cândeştii; Clucerul Ghiorghi Crivăţ – Rădiul; Şatrariul Constantin Jipa – Balanu; Spătarul Iorgu Dumitriu – Zvoreştii.

* Alegători PRIMARI, Ocolul Mijlocul:

Aga Dimitrie Radu – parte din Uscaţi; Căminarul Alecu Matieş – Strineştii; Căminarul Ioniţă Ciornei – Homicenii; Sardariul Petrachi Liciu – Obârşia Negoeşti; Stolnicul  Constantin Albu – parte din Strineşti.

* Alegători PRIMARI, Ocolul de Sus:

Colonel Mihail Cogălniceanu – proprietarul prisăcii din preajma fabricii de postav”.

De observat faptul că în aceste liste, la alegătorii primari care nu aveau nici un rang mai înalt (stolnic, clucer, slujer, spătar, vornic) se folosea formula de politeţe “dumnealui”.