Ajutor de stat pentru creșterea taurinelor

21/01/2018

*La plată, doar rasele Bălțata românească și Brună
* Valoarea totală a sprijinului este de 10 milioane euro
*Bani pentru înființarea sau modernizarea de ferme de vaci
*Cererile de înscriere se depun la Direcția Agricolă Neamț
Programul multianual de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească și Brună constă în investiții pentru realizarea de ferme noi sau adăposturi noi pentru animale de reproducție, inclusiv pentru prima populare, precum și de stimulare a asocierii în cooperative.
Ajutorul de stat se acordă pentru înființarea sau modernizarea de ferme și adăposturi pentru animale de reproducție cu capacități cuprinse între minim 50 de locuri de cazare și de maxim 300 de locuri de cazare/beneficiar, o singură dată în cadrul acestui ajutor de stat. De acest ajutor de stat beneficiază și institutele și stațiunile de cercetare dezvoltare pentru creșterea taurinelor.
Beneficiarii trebuie să dețină suprafața de teren necesară, în cazul construcției fermelor noi, înființate în baza acestui program. Ajutorul de stat se acordă o singură dată pentru investițiile aferente unei ferme sau adăposturi pentru animale de reproductive. Beneficiarii ajutorului nu pot accesa simultan sprijin și prin PNDR 2014-2020 pentru aceleași măsuri reglementate prin lege.
Nu sunt eligibile pentru acest ajutor întreprinderile aflate în dificultate financiară, cele care fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată.
*Pentru ce se dau banii
Finanțarea din acest program vizează construcția fermelor și adăposturilor noi,
investiții în adăposturi și ferme aflate în conservare. Achiziționarea de utilaje, echipamente, respectiv echipamente pentru furajare și adăpare, microclimat, evacuarea și tratarea dejecțiilor, inclusiv costurile generale legate în mod direct de aceste cheltuieli, inclusiv echipamentele și utilajele achiziționate prin leasing.
Sunt acoperite și costurile cu serviciile, respectiv elaborarea studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură și consultanță.
Nivelul ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile este de maxim 40% din costul standard. Acesta poate fi majorat cu 20 de puncte procentuale din costul standard, fără a depăși 90 de puncte procentuale din costul standard pentru
tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Programul de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțată Românească și Brună. De aceleași facilități beneficiază și investițiile care se realizează în zonele defavorizate.
*Până la plata finală, fermierii primesc un avans
Beneficiarii vor depune cererea de înscriere în program la Direcția Agricolă Județeană Neamț. După aprobarea cererii, fermierii pot primi un avans din suma alocată programului de susținere financiară pentru creșterea raselor Bălțara românească și Brună. Valoarea totală a ajutorului de stat este de 10 milioane de euro și se asigură de la bugetul de stat.
La nivel național, sectorul creșterii bovinelor se confruntă cu o criză severă, efectivul de animale a scăzut în procent de 27 %, față de anul de referință 2017. Din structura de rasă a efectivului femel taurin catagrafiat în anul 2017 de către Agenția Națională pentru Zootehnie, Bălțata românească reprezintă aproape 32 la sută. În Neamț, efectivul total de taurine este de 77. 804 capete.
Tina CONDREA-ZĂPODEANU