Ajutor de minimis pentru usturoi

03/01/2019

*Valoarea sprijinului va fi de 1000 euro/ha
*Finanțarea se acordă pe o perioadă de 3 ani
*Cererile se depun la Direcția Agricolă Neamț
Din acest an, fermierii primesc o subvenție suplimentară pentru cultura de usturoi, în valoare de 1.000 euro/ha. Asta după ce, anul trecut, la Ministerul Agriculturii a avut loc o întâlnire între principalii producători de usturoi din zonele consacrate și reprezentanți ai marilor importatori din țara noastră, care și-au manifestat intenția de a contracta cantități mari și constante de usturoi produs în România. Pentru prima dată s-au așezat la aceeași masă producătorii, importatorii și autoritățile responsabile cu eficientizarea culturii usturoiului. S-a căzut de acord că producția de usturoi trebuie susținută financiar și de aici și decizia cu ajutorul de minimis.
Valoarea totală pentru plata ajutorului pe 2019 este de 2 milioane de euro, iar programul se derulează 3 ani, între 2019 – 2021.

*Beneficiari, condiții de plată

Ajutorul de minimis se acordă producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familial și societăți comerciale. Pentru a fi eligibili la plată, beneficiarii să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu inscripția ,,Program susținere usturoi” și datele de indentificare a cultivatorului. Ei trebuie să valorifice minim 5.000 kg/ha, dovedită cu documente justificative. Cultivatorii trebuie să fie înscriși Registrul agricol de la primăria de domiciliu.
Valorificarea producţiei de usturoi se face în perioada 1 iulie – 29 noiembrie, inclusiv, a anului de cerere. Valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 4.650 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a 1.000 euro/ha, fără a depăși valoarea maxima de 15.000 euro/trei exercitii financiare/beneficiar.
Plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Sumele se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă pe an, pe durata programului de susținere a producției de usturoi. În cazul nerespectării prevederilor, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia.

Înainte de înscrierea în program, fermierii care vor să beneficieze de acest ajutor verifică, împreună cu reprezentanții Direcției Agricole Neamț, sumele disponibile rămase, după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a 3 exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și cel în cauză, și până la suma de 15.000 euro. Fermierii care nu au beneficiat de ajutoare de maxim 15.000 de euro, pot să depună o cerere de înscriere în program până la data de 15 mai, prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoiului.
Dacă solicitantul deţine în suprafeţe de teren situate în judeţe diferite, acesta poate formula cereri care se depun la fiecare dintre direcţiile pentru agricultură judeţene unde se găsește suprafața deținută. În acest caz, plata se va face la direcția agricolă unde fermeierul are suprafața cea mai mare cultivată cu usturoi.
Pentru obținerea sprijinului, solicitanții au obligația să depună la Direcția Agricolă Neamț documente justificative care să ateste comercializarea producției de usturoi până pe 29 noiembrie.
Tina CONDREA-ZÂPODEANU