Agenția Națională de Șomaj: Cum s-a ocupat forţa de muncă în anul 2017?

14/02/2018

*Anul trecut, ca urmare a aplicării măsurilor de încurajare a ocupării forței de muncă, prin intermediul ANOFM au fost angajate 300.474 de persoane
*În luna decembrie 2017, cu o scădere semnificativă a ratei șomajului, județul Neamț se afla pe locul 4 pe țară
Până la finalul anului, urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă au fost angajate 300.474 de persoane.
În 2017, proiectarea programului național de ocupare a avut la bază obiectivele Programului de Guvernare, precum şi cele strategice ale Uniunii Europene în materie de ocupare, în perspectiva Europa 2020, transpuse în Strategia Națională 2015 -2020. Medierea muncii, informarea şi consilierea profesională, ca măsuri de bază ale serviciului public de ocupare, având o contribuţie semnificativă la atingerea acestui rezultat. Din totalul persoanelor încadrate anul trecut, 52.313 sunt tineri cu vârsta sub 25 de ani, 69.174 se încadrează în grupa 25-35 de ani, 76.952 au între 35 şi 45 de ani, iar 102.035 au peste 45 de ani. Pe grupuri ţintă, Programul de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2017 a prevăzut încadrarea în muncă a 7.115 şomeri de lungă durată, 4.415 persoane de etnie romă, 334 persoane cu handicap, 185 de tineri care au părăsit sistemul de protecţie a copilului, 20 persoane eliberate din detenţie, 10 cetăţeni străini. Din cele 300.474 de persoane încadrate în perioada analizată, 10.575 aparţin grupurilor ţintă enumerate mai sus. În luna decembrie a anului trecut, 17 judeţe şi municipiul Bucureşti au înregistrat reduceri ale ratei şomajului, cele mai mari scăderi fiind în Teleorman (cu 0,61 pp), Vâlcea (0,22 pp), Maramureș (cu 0,21 pp), Neamț (cu 0,18 pp), Galați (cu 0,11 pp), Vrancea și Mehedinți (cu 0,09 pp).
*Anul trecut, 26.063 de persoane au participat la programele de reconversie profesionale desfășurate în țară
Cursurile au avut loc atât prin reţeaua de centre aflate în subordinea ANOFM (Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulţilor – CRFPA din Braşov, Călăraşi, Cluj Napoca, Craiova, Drobeta Turnu Severin, Târgu Mureş, Turnu Măgurele, Râmnicu Vâlcea şi centrele de formare profesională proprii agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă), precum şi prin furnizori de formare profesională, autorizaţi, din sectorul public şi privat. La finalul anului 2017, ca urmare a centralizării informațiilor comunicate de instituțiile din subordinea ANOFM, a rezultat cuprinderea la cursuri a 26.063 de persoane , dintre care: 23.598 şomeri; 1.712 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate (1.474 persoane care au urmat cursurile prin CRFPA şi 238 persoane care au urmat cursurile prin centre proprii); 431 persoane cuprinse în programe de ucenicie; 244 persoane care beneficiază de servicii gratuite, alții decât șomerii și 78 persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competenţelor. De asemenea, în perioada ianuarie – decembrie 2017 au început 1.369 programe de formare profesională gratuite, 67,86% dintre acestea fiind programe de calificare sau recalificare şi 32,14% programe de iniţiere, perfecţionare şi specializare. 1.365 dintre aceste cursuri au ca sursă de finanţare bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar 4 din alte fonduri decât cel al asigurarilor pentru somaj. Analizând participarea celor 23.598 de şomeri la programele de formare profesională, organizate în perioada ianuarie – decembrie 2017, se observă un interes crescut în rândul persoanelor cu studii medii (49,16%), urmate de cele cu studii primare (38,04%), la polul opus aflându-se șomerii cu studii superioare (12,80%). Explicaţia acestei repartiţii fiind faptul că ANOFM organizează programe de formare pentru calificări de nivel 2, 3 sau 4, programe la care participă în general persoane cu studii gimnaziale şi/sau medii. Pe de altă parte, nivelul ocupabilității persoanelor cu studii superioare este mai ridicat și reușesc să ocupe un loc de muncă mult mai ușor. n anul 2017, cele mai multe cursuri ce s-au adresat şomerilor au vizat meserii de lucrător în comerţ; inspector (referent) resurse umane; agent de securitate; operator introducere validare şi prelucrare date; bucătar; frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist; lucrător în cultura plantelor, ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație; comunicare în limba engleză; contabil; instalator instalații tehnico sanitare și de gaze; îngrijitor bătrâni la domiciliu; coafor; manichiurist-pedichiurist și lucrător în structuri pentru construcții.
V. ANDRIEȘ