Adio investiții, plătim datorii vechi către E.ON, dar nu-i motiv de panică…

06/12/2014

angajat eon (Small)Datoria pentru ”taxa pe stâlp pentru E.ON” a pus în dificultate municipalitatea pietreană
Conducerea primă-riei spune că totul va funcţiona normal, dar nu se vor mai face investiţii

Fără investiţi şi doar cheltuieli de func-ţionare. Aceasta va fi de acum înainte deviza municipalităţii pietrene, deviză ce va trebui şi pusă în aplicare.
Motivul îl repre-zintă restricţionarea cheltuielilor impusă prin executare silită de către instanţă în cazul litigiului pe care Primăria l-a avut cu E.ON România.
În fapt este vorba despre încasarea de către primăria pietreană a unei taxe, de la E.ON, ce este transpusă în legislaţia actuală în aşa numita “taxă pe stâlp”.
Conducerea pri-măriei Piatra Neamţ dă asigurări că oraşul va funcţiona în continuare, iar conturile nu sunt blocate. Anunţul privind modalităţile prin care Consiliul Local Piatra Neamţ va încerca să plătească debitele către E.ON, în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei, dar şi ceea ce se poate face în momentul de faţă cu banii de la bugetul local, a fost făcut în cadrul unei conferinţe de presă organizată vineri la se-diul primăriei Piatra Neamţ.
“Dorim să cla-rificăm o problemă fi-nanciară apărută la primăria Piatra Neamţ. Problema este creată de litigiul cu E.ON, vorbim despre aproximativ 20 de milioane de lei, încasaţi în anii 2005 – 2006, de către Direcţia de Taxe şi Impozite. Suma a fost contestată, ne-am judecat, E.ON a câştigat şi acum am ajuns într-o situaţie dificilă. Nu avem conturile blocate la Primă-ria municipiului Piatra Neamţ, este doar o restricţionare tempo-rară în ceea ce priveşte plăţile pentru o perioa-dă pe care nu o cunoaştem încă, până când să reuşim să plătim. Putem să facem doar plăţi pentru cheltuielile de funcţionare, mai exact cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, plăţi dobânzi, transferuri cu-rente, asistenţă socială, rambursări credite. Deci putem funcţiona normal, pu-tem face plăţile în domeniile enumerate. Există şi modalităţi pentru rezolvarea acestei probleme. Una ar fi stingerea în timp, cu reducerea lunară cu 5% a arieratelor. Cealaltă ar eşalonarea suportabilă pentru bugetul nostru şi am trimis deja o adresă în care am solicitat o mediere pentru rezolvarea acestei probleme. O atreia metodă ar fi bani de la Guvern, prin reducerea la zero a arieratelor. Suma nu este foarte mare, re-prezintă 11% din bugetul judeţului”, a precizat Dragoş Chitic, viceprimar al municipiului Piatra Neamţ.
Şi secretarul general al Primăriei Piatra Neamţ, Florin Fecic, a explicat, din punct de vedere juridic, cum stau lucrurile. În plus, potrivit celor spuse de Fecic, cazul nu este atât de alarmant pe cât se pare. Încă din anul 2013, municipalitatea a început să achite din aceste debite către E.ON, până la această dată viramen-tele ridicându-se la suma de 5 milioane de lei.
Există 2 hotărâri judecătoreşti, din 2012 şi din 2013, irevocabile, prin care se cere restituirea unor sume încasate în 2005, respectiv 2006. Aceste sume trebuie restituite, însă încă din 2013 municipiul Piatra Neamţ a achitat deja, eşalonat, aproximativ 5 milioane de lei. Sumele care trebuie restituite către E.ON, au fost sume încasate cu titlul de taxă ”lipsă folosinţă”, această taxă fiind în vigoare la acea vreme. Sunt două dosare de executare silită, în esenţă este prevăzut însă că nu pot fi supuse executării silite cheltuielile de funcţio-nare şi chltuielile de personal. În plus este prevăzut dreptul de a se solicita eşalonarea. Sunt 2 contestaţii pe rol, am solicitat şi suspendarea executării, avem termen acum în decembrie.
Precizări privind acest subiect au făcut şi viceprimarul Simionică dar şi city managerul Bogdan Puşcaşu. Ambii au dat asigurări că întreg mecanismul ce pune în funcţiune un oraş întreg, începând cu desză-pezirea, pentru că este de sezon, şi terminând cu ajutoarele sociale, va funcţiona în condiţii normale. Mai mult, viceprimarul Simionică a solicitat şi sprijinul Prefecturii şi al Ministerului Dezvoltării, pentru a primi bani din fondul de rezervă al Guvernului, pentru achitarea arieratelor.
”Am ţinut să informăm cetăţenii acestui oraş în privinţa acestui subiect. Problema aceasta este una mai veche, nu este nouă. După lege, noi aveam la dispoziţie 6 luni să găsim resurse, şi am solicitat eşalonarea datoriilor încă de atunci. E.ON nu a răspuns în niciun fel. Singura problemă este că nu se pot face investiţii noi, în rest totul funcţionează în parametri normali”, a explicat Bogdan Puşcaşu, city manager al municipiului Piatra Neamţ.

IRINA ŞTEFĂNESCU