Activități dedicate Zilei Mondiale a Mediului

18/05/2015

ziua mediuluiAgenția pentru Protecția Mediului Neamț sărbătoreşte, pe data de 5 iunie, Ziua Mondială a Mediului, eveniment marcat în peste 100 de țări, având drept scop încurajarea și conștientizarea populației cu privire la necesitatea protejării mediului.

Tema din acest an a evenimentului este „Șapte miliarde de visuri. O planetă. Consumă cu grijă”.

Pentru a marca acest eveniment, APM Neamț desfășoară, în perioada 25 mai – 5 iunie, o serie de activități specifice. În parteneriat cu reprezentanți ai Parcului Național Ceahlău, Parcului Național Cheile Bicazului – Hășmașși Parcului Natural Vânători Neamț,

APM va organiza sesiuni de informare adresate elevilor din unitățile de învățământ nemțene, privind importanța ariilor naturale protejate.

De asemenea, va fi lansat un concurs de fotografie, pe tema aspectelor pozitive și negative privind starea mediului din zona județului Neamț. Fotografiile vor fi pe suport de hârtie fotografică, având dimensiunea minimă de 20 x 30 cm, cele mai sugestive dintre acestea urmând a fi expuse în holul APM.

Unităţile de învăţământ partenere în cadrul Programului Eco-Școala vor iniția activități educative pe teme ecologice, desfășurate în parteneriat cu APM, iar echipajele „Eco-Patrulei Şcolare” vor participa, în data de 5 iunie, la acțiunea de salubrizare inițiată de Primăria municipiului Roman.

Nu în ultimul rând, activităţile vor mai cuprinde desfășurarea unei acțiuni de conștientizare a cetățenilor pe marginea respectării prevederilor Legii nr. 54/2012, privind desfășurarea activităților de picnic de pe domeniul public ori privat al statului și/sau al unităților administrativ-teritoriale, prin realizarea unor materiale informative.

 

31 de arii naturale în județul Neamț

 

Pentru protecția și conservarea biodiversității și pentru protecția și conservarea speciilor strict protejate prin lege, pe teritoriul județului Neamț sunt declarate 31 de arii naturale protejate de interes național, cu o suprafață totală de 44196,92 ha, reprezentând 7,49% din suprafața județului.

Între acestea, se numără două parcuri naţionale (Cheile Bicazului – Hășmaș și Ceahlău), un parc natural (Vânători-Neamţ), opt rezervaţii naturale de tip forestier (Dobreni, Pângăraţi, Codrul Secular Runc, Secu, Goşman, Poliţa cu Crini, Codrii de Aramă, Codrii de Argint), trei rezervaţii naturale de tip faunistic (Rezervaţia de zimbri Neamţ, Brateş și Borca) o rezervaţie naturală de tip floristic (Dealul Vulpii-Boţoaia), patru rezervaţii naturale de tip paleontologic (locul fosilifer Cozla, locul fosilifer Pietricica, locul fosilifer Cernegura, locul fosilifer Agârcia), trei rezervaţii naturale de tip acvatic (Pârâul Borcuţa, Lacul Cuejdel, Lacul Izvorul Muntelui), două arii de protecţie specială avifaunistică (Lacul Vaduri, Lacul Pângăraţi) și șapte monumente ale naturii (Cascada Duruitoarea, Cheile Bicazului, Cheile Şugăului, Stânca Şerbeşti, Piatra Teiului, Peştera Toşorog, Peştera Munticelu).

 

Arii naturale protejate, de interes comunitar

 

Reţeaua „Natura 2000” este o Reţea Ecologică Europeană de Arii Speciale de Conservare şi Arii de Protecţie Specială avifaunistică, având la bază două directive ale Uniunii Europene: Directiva Habitate (Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice) şi Directiva Păsări (Directiva 79/409/CEE referitoare la conservarea păsărilor sălbatice). Pe raza judeţului Neamţ s-au declarat ca făcând parte din reţeaua ecologică europeană Natura 2000:

• 11 situri de importanţă comunitară: ROSCI0024 Ceahlău, ROSCI0027 Cheile Bicazului- Hăşmaş, ROSCI0033 Cheile Şugăului- Munticelu, ROSCI0152 Pădurea Floreanu – Frumuşica – Ciurea, ROSCI0156 Munţii Goşman, ROSCI0270 Vânători- Neamţ, ROSCI0323 Munţii Ciucului, ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti, ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman, ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, ROSCI0378 Râul Siret între Paşcani şi Roman

• 6 arii de protecţie specială avifaunistică: ROSPA0018 Cheile Bicazului- Hăşmaş, ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, ROSPA0107 Vânători- Neamţ, ROSPA0125 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi, ROSPA0129 Masivul Ceahlău şi ROSPA0138 Piatra Şoimului- Scorţeni- Gârleni.

Ariile naturale protejate din Neamț sunt administrate prin structuri de administrare sau au fost atribuite în custodie.

Irina NASTASIU