Acord între Guvern şi sindicatele din învăţământ

16/12/2018

Bani pentru dezvoltarea profesională a dascălilor şi pentru sănătate

Conform unui acord semnat între Guvernul Dăncilă şi sindicatele din învatamant, la sedinţa solemnă de la Alba Iulia, Legea privind Statutul personalului didactic aduce, în anul 2019, o serie de beneficii pentru personalul didactic şi de predare, cu termene clare de aplicare.
Conforma Acordului, până la data de 1 septembrie 2019 se va proceda la acordarea a două salarii minime brute pe an pentru dezvoltarea personală, precum şi pentru materialele didactice necesare procesului instructiv-educativ.
Potrivit aceluiaşi acord, la semnarea căruia a fost prezent şi prof. Gabriel Ploscă, liderul Sindicatului Liber Învăţământ Neamţ, “De formarea profesională continuă va beneficia personalul didactic din învăţământ şi, de asemenea, prin derogare, poate beneficia şi personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic. Cursurile vor avea costurile acoperite integral de la bugetul de stat şi vor fi organizate de către universităţi şi de către organizaţiile sindicale cu structure acreditate. Termen de aplicare: 1 iulie 2019”. Casele Corpului Didactic vor deveni Centre de Formare Profesională continuă în care se vor desfăşura activităţi de formare, perfecţionare, calificare pentru personalul din învăţământ. Au acces gratuit pentru cursurile de formare, perfecţionare şi calificare şi organizaţiile sindicale. Finanţarea se va face potrivit Legii Învăţământului. Lista cursurilor de formare continuă pentru personalul din învăţământ se aprobă de Ministerul Educaţiei Naţionale cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ. Termenul de implementare ar fi 31 martie 2019.
Printre prevederile Acordului se numără şi acordarea unei prime de instalare în cuantum de 3 salarii medii brute pe economie pentru personalul didactic care se titularizează în mediul rural. În cazul în care cadrul didactic îşi modifică locul de muncă din mediul rural în mediul urban, demisionează sau intră în concediu fără plată, în mai puţin de 5 ani şcolari de la data titularizării, va restitui o parte din indemnizaţie, proporţional cu numărul anilor şcolari în care nu desfăşoară activitatea în mediul rural. Prevederea urmează a fi introdusă în legislaţia specifică a învăţământului şi are ca termen de aplicare 1 noiembrie 2019.
O altă facilitate prevăzută în Acord, spre a fi legiferată, se referă la beneficii medicale. Astfel, chiar de la 1 ianuaire 2019, se doreşte ca personalul din învăţământ să beneficieze de asistenţă medicală gratuită pentru examinările medicale periodice impuse de lege, precum şi de măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale. Nu în ultimul rând, personalul didactic va beneficia de vaccinare gratuită împotriva bolilor infecto-contagioase.
Geanina NICORESCU

1 Comentariu la acest articol. Alatura-te conversatiei.

  1. Haralambie 17/12/2018 la 8:12 -

    E un lucru bun,dar atenție,să nu se bage pe gât cursuri pentru care cineva trebuie să ia niște bani la predare și altcineva să ia niște credite la absolvire…Spre exemplu se cere de nenumărate ori curs de formare profesori pe autocad,dar niciodată nu se obține că nu sunt specialiști.Sunt specialiști la universități și ar veni dacă ar fi plătiți.