A intrat în vigoare un nou model de rețetă compensată sau gratuită

24/07/2018

Farmaciile vor onora prescripțiile medicale de tip vechi până la data expirării termenului de valabilitate

Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Neamț atrag atenția medicilor prescriptori asupra faptului că, de câteva zile, se aplică noul model de formular de prescripție medicală, însă pacienții care au deja o rețetă emisă pe formular vechi se pot prezenta la farmacii fără nicio teamă, numai dacă nu a expirat termenul de valabilitate. “Urmare publicării la 20 iulie 2018, în Monitorul Oficial al României, a Ordinului comun MS/ CNAS nr. 909/ 1163/ 2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ menționat (respectiv 20 iulie 2018), furnizorii de servicii medicale au obligația utilizării noului model de formular de prescripție medicală prevăzut de Ordinul MS/ CNAS nr. 909/1163/2018. Prescripțiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale anterior intrării în vigoare a Ordinului MS/ CNAS nr. 909/ 1163/ 2018, inclusiv cele emise la data de 20. 07. 2018, se pot elibera de către farmacii până la data expirării termenului de valabilitate al prescripției medicale stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare la data prescrierii medicamentului ori medicamentelor”, a transmis CAS Neamț. Printre noile reglementări se numără și aceea că persoanele care beneficiază de “Programul pentru compensarea în procent de 90% a prețului de referință al medicamentelor din sublista B” sunt pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 990 lei pe lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri. Până acum, pragul era de 900 de lei.

Geanina NICORESCU