7 ianuarie – Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

06/01/2019

• Peste 2 milioane de români își aniversează astăzi onomastica

A doua zi după Botezul Domnului, Biserica prăznuieşte Soborul Cinstitului şi Slăvitului Proroc Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, cel care L-a botezat pe Hristos în Iordan.
Prin sobor se înţelege „adunarea poporului în biserică, la cântarea şi slăvirea lui Dumnezeu, întru cinstea şi lauda marelui Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Celui ce se prăznuieşte.” („Vieţile Sfinţilor”)
Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendentă a seminţiei lui Aaron. Prorocul Ioan s-a născut cu şase luni înainte de Iisus, naşterea sa fiind vestită de către Arhanghelul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Pentru că nu a crezut vorbele îngerului, Zaharia a rămas mut până în momentul în care a scris pe o tăbliţă numele fiului său, după naşterea acestuia.
Sfântului Ioan Botezătorul i-a fost atribuit supranumele de „Înaintemergătorul”, deoarece el este cel despre care Mântuitorul a grăit:
„Ce aţi ieşit să priviţi, în pustie? Oare trestie clătinată de vânt? Dar ce-aţi ieşit să vedeţi? Oare om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce petrec în haine scumpe şi în desfătare sunt în casele regilor. Dar ce-aţi ieşit să vedeţi? Oare prooroc? Zic vouă: şi mai mult decât un prooroc”. Şi auziţi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu: „Zic vouă: între cei născuţi din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan.” (Luca 7, 24-28)

Sfântul Ioan, protectorul pruncilor

Potrivit „Dicţionarului onomastic creştin” întocmit de Aurelia Bălan Mihailovici, la baza numelui „Ioan” stă vechiul nume ebraic „Iohanán”, care, după formaţie, este un nume teoforic, compus din „Jahve” (forma scurtă, „Jo”) şi „hanan” care înseamnă „a avea milă”, „a milui”. Aşadar, „Ioan” este un nume providenţial, care înseamnă „Dumnezeu S-a milostivit”, desemnând un „om trimis de Dumnezeu” (Ioan 1, 6); adică pe cel care, încă din pântecele maicii sale, prin săltări, s-a arătat cinstitor de Dumnezeu şi plin de har, confirmând spusa îngerului: „Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură ameţitoare şi încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt”. (1, 15)
Aceste calităţi ale Sfântului Ioan se relevă şi în momentul întâlnirii Elisabetei cu Maria, când pruncul, auzind salutul Mariei, a săltat în pântecele ei, iar Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt.
În țara noastră, cultul Sfântului Ioan Botezătorul este foarte răspândit, întâlnindu-se multe biserici și mănăstiri care-i poartă hramul. De asemenea, foarte mulţi români poartă numele de Ion, Ioan, Ioana şi alte nume derivate (Ionel, Nelu, Ionică, Nică, Ionuț, Onuț, Ionela, Nela, Ionica, Oana etc.), alcătuind cea mai bogată familie onomastică din România. Peste 2 milioane de români își aniversează onomastica de Sfântul Ioan. „Răspândirea numelui în toată Europa într-o perioadă relativ timpurie se explică prin faptul că acest nume a fost purtat de mari sfinți, martori ai activității Mântuitorului”, arată Aurelia Bălan Mihailovici, în „Dicţionarul onomastic creştin” (Ed. Minerva, Bucureşti, 2003, pag. 277).
Sfântul Ioan este şi protectorul copiilor, ziua de astăzi fiind o zi de mare bucurie pentru întreaga creştinătate.
Sfântul Ioan Botezătorul este cinstit de Biserică prin cele şase sărbători care îi sunt închinate: Zămislirea Sf. Ioan Botezătorul (23 septembrie), Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (24 iunie), Soborul Sf. Ioan Botezătorul (7 ianuarie), Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul (29 august), Prima şi a doua aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul (24 februarie) şi A treia aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul (25 mai).
Reprezentând un model de înfrânare, de pocăinţă, de curăţire de patimi prin asceză şi rugăciune, Sfântul Ioan Botezătorul nu va înceta niciodată să fie cel care găteşte calea ce duce la Hristos.

Irina NASTASIU