600 milioane euro pentru şomerii nemţeni

24/09/2014

ajutorIntreprinzătorii nemţeni se pot înscrie pentru obţinerea acordului de finanţare conform schemei de ajutor de stat nerambursabil ce se acordă pentru dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă. Prima sesiune de înregistrare a cererilor are loc în perioada 22 septembrie – 17 octombrie, iar cele care sunt depuse după această dată sunt respinse automat. “Ministerul Finanţelor Publice a deschis prima sesiune de înregistrare a cererilor de acord pentru finanţare în baza schemei de ajutor de stat stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014”, a declarat Cristina Ionescu, purtătorul de cuvânt al Administraţiei judeţene a Finanţelor Publice Neamţ. “Bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării. Bugetul primei sesiuni este de 200 milioane lei. Schema are ca obiectiv susţinerea de la bugetul de stat, prin alocări nerambursabile, a costurilor salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, în limita salariului mediu brut pe economie, de către intreprinderi din toate sectoarele de activitate care dezvoltă proiecte de investiţii şi creează minimum 10 noi locuri de muncă, din care 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi”, a precizat oficialul AFP Neamţ.

Oamenii de afaceri nemţeni interesaţi de această oportunitate vor depune cererile însoţite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare la Registratura generală a MFP din Bucureşti, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, doar prin poştă sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionându-se pe plic “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”. Analiza cererilor de acord pentru finanţare începe numai după închiderea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanţă ordinea înregistrării acestora. Informaţii despre condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării, precum şi modul de completare a documentelor necesare pot fi aflate de pe site-ul MFP la secţiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014. “Mai mult, pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, începând cu momentul deschiderii sesiunii de înregistrarea cererilor, Ministerul Finanţelor Publice pune la dispoziţia solicitanţilor, la adresa http://www.mfinante.ro/Ajutordestat, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluţionate cu celeritate”, a mai spus reprezentantul AFP Neamţ.

Cristina IORDACHE