413 elevi din Neamţ şi-au echivalat studiile făcute în străinătate

01/03/2019

Situaţia statistică privind echivalarea studiilor efectuate de elevii nemţeni în străinătate, pentru anul 2018, se prezintă astfel: -au fost echivalate 413 dosare dintre acestea: 251 pentru nivel primar (clasa pregătitoare –IV); 129 dosare pentru gimnaziu; 33 dosare pentru liceu(clasele IX-XII) Ţările în care elevii au studiat: Italia, Spania, Germania, Franţa, Belgia, Austria, Marea Britanie, Grecia, Republica Moldova,Irlanda, Turcia, Canada. NU au fost solicitări de echivalare pentru şcolile profesionale şi pentru şcolile postliceale. Începând cu dat de 15 martie 2018, dosarele pentru echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară( clasele I-XII) înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de asigurare a Calităţii Învăţământului Preuniversitar, sunt primite şi evaluate de către inspectoratele şcolare.Pperioadele de studii efectuate în străinătate, care corespund ciclului superior al liceului ( clasele XI-XII), perioadele de studii de nivel profesional şi postliceal nefinalizate cu o diplomă sunte echivalate exclusi v de către inspectoratele şcolare judeţene. Echivalarea studiilor se realizează pentru cetăţeni români, cetăţeni din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană şi pentru cetăţeni care au obţinut o formă de protecţie pe teritoriul României. Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară şi doresc dobândire ori redobândirea calităţii de elev în România, se adresează unei unităţi de învăţământ din zona de domiciliu, unitate care are nivelul de studii corespunzătoare vârstei elevului şi a ultimei clase absolvite. Până la finalizarea evaluării dosarului, elevii sunt înscrişi ca audienţi, în cataloage provizorii.