205 profesori din Neamţ, admişi pentru susţinerea definitivatului

01/11/2017

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ au admis un număr de 205 de dosare depuse de cadrele didactice care au solicitat înscrierea la definitivat, sesiunea 2018. Doar o mică parte dintre cei admişi să participe la examenul naţional de definitivare în învăţământ au dosarele incomplete, aceştia fiind atenţionaţi că până la data de 15 noiembrie 2017 trebuie să depună documentele solicitate. În caz contrar, fişa lor de înscriere se invalidează.
Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Stagiul minim de practică obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite.
Candidaţii aflaţi pentru prima dată în situaţia efectuării stagiului de practică se pot înscrie la examen dacă în anul de stagiu desfăşoară activitate la catedră cu normă întreagă în calitate de cadru didactic calificat şi pot susţine proba scrisă dacă finalizează stagiul de practică obligatoriu în sesiunea respectivă. Pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei ori.
Până la 1 iunie 2018 vor avea loc inspecțiile de specialitate, în intervalul 3- 10 iunie 2018- completarea şi validarea dosarelor de înscriere ale candidaților din baza de date, în vederea susținerii probei scrise; pe 18 iulie va avea loc susţinerea probei scrise, iar pe 24 iulie- afişarea rezultatelor la proba scrisă. Între 24 și 25 iulie se pot depunere contestații, urmând ca acestea să fie soluţionate între 25 – 27 iulie, în 27 iulie fiind afişate rezultatele finale.

Geanina NICORESCU