A intrat în vigoare Legea zootehniei care se aplică crescătorilor de animale din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, ecvidee, suine, iepuri, animale de blană, canide, feline, precum şi crescătorilor de păsări, peşti şi viermi de mătase. Legea de acum vizează întreaga activitate zootehnică începând de la înregistrarea, identificarea animalelor...

error: Content is protected !!