17 unităţi de învăţământ din Neamţ intră în evaluarea Ministerului Educaţiei

06/03/2018

Conform Calendarului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), 17 şcoli de la nivelul judeţului Neamţ vor fi supuse, anul acesta, evaluării externe periodice, dintr-o listă de 1.006 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat alese, spre verificare, din toată ţara.
Primul pe listă este Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” din Piatra Neamţ, urmat de Colegiul Naţional „Roman Vodă” Roman, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani şi de Şcoala de artă „Sergiu Celibidache” din Roman. De asemenea, vor fi verificate şi următoarele şcoli gimnaziale: Şc. „Antonie Mureşan” Bîra, Şc.„II Mironescu” Tazlău, Şc. Bahna, Şc. Slobozia-Roznov (structură a Liceului Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu din Roznov), Şc. Bălţăteşti, Şc. Bodeşti, Şc. Dulceşti, Şc. Făurei, Şc. Păstrăveni, Şc. Timişeşti, Şc. Urecheni, Şc. Vaduri (comuna Alexandru cel Bun), Şcoala Gimnazială „Nicolae Grigorescu”- comuna Agapia- structură a Liceului Teologic Ortodox „Cuvioasa Paraschiva” din Agapia.
Până la 1 martie 2018 instituţiile de învăţământ nemţene au trebuit să depună la ARACIP cererea de declanşare a procedurii de evaluare externă periodică, însoţită de documentaţia aferentă (fişă tip, ultimul Raport anual de evaluare internă, autorizaţie sanitară de funcţionare, autorizaţie de securitate la incendiu). Derularea vizitelor de evaluare externă periodică se va realiza pe o durată de aproximativ o lună de zile.
Ce controlează ARACIP?
A.R.A.C.I.P. realizează evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie, precum şi autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar. ARACIP Se află în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli. Aeastăautoritate realizează activitatea de evaluare şi acreditare a furnizorilor de educaţie din învăţământul preuniversitar; efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului Educaţiei, evaluarea calităţii educaţiei din învăţământul preuniversitar; realizează, împreună cu inspectoratele şcolare şi direcţiile de resort din Ministerului Educaţiei activitatea de monitorizare şi control a calităţii; efectuează, cel puţin o dată la 3 ani, evaluarea organizaţiilor furnizoare de educaţie acreditate. De asemenea, ARACIP propune Ministerului Educației înfiinţarea şi acreditarea, prin ordin, a instituţiilor de învăţământ preuniversitar pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studii şi calificare profesională, după caz. Nu în ultimul rând, elaborează standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă, metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare, manuale de evaluare internă a calităţii, ghiduri de bune practici, un raport anual cu privire la propria activitate, analize de sistem asupra calităţii învăţământului preuniversitar din România, recomandări de îmbunătăţire a calităţii învăţământului preuniversitar, codul de etică profesională a experţilor în evaluare şi acreditare.
Întregul proces de evaluare îşi propune constatarea unor eventuale probleme şi deficite în şcoli în scopul de a găsi cel mai bun mod de a fi remediate sau îmbunătăţite. Comisia de evaluare întocmeşte practic nişte rapoarte de evaluare, iar apoi Consiliul ARICIP eliberează un atestat din care să reiasă nivelul de calitate existent în cadrul unităţii de învăţămînt. ARACIP are puterea de a autoriza sau acredita anumite specializări din cadrul şcolilor.
Geanina NICORESCU

1 Comentariu la acest articol. Alatura-te conversatiei.

  1. Laurentiu 07/03/2018 la 12:19 -

    Cand era Ion Creanga învățător și școala funcționa pe lângă Biserică, nu mai era atâta ARACIP…Că degeaba vine ARACIP să ceară standarde de calitate dacă ghiolbanul e tot țăran educat de acasă cu cei 7 ani.Cân unui asemenea element,tu ca profesor îi spui să vină încoace și el se duce încolo,ce poți să mei faci?De aceea,mai întâi ARACIP ar trebui să ceară mai întâi,în fiecare județ câte o școală de corecție pe care să o acrediteze și apoi să vină și cu soluții la indisciplina care există în școli la ora acuală…