Nominalizări pentru “Ambasadori nemţeni”, în domeniul Educaţie şi cercetare

01/11/2017

Astăzi vă prezentăm care sunt nominalizările la secţiunea Educaţie şi cercetare, în cadrul campaniei “Ambasadori Nemţeni”. Consiliul Județean Neamț, în parteneriat cu alte instituții administrative, economice, culturale, organizează cea dintâi ediție a „Galei Ambasadorilor Nemțeni“, eveniment prin care se dorește identificarea, promovarea și recunoașterea publică a personalităților județene, care, pe parcursul ultimului an, iunie 2016 – iunie 2017, și-au dovedit excelența în domenii ce vizează viața culturală și socială, având o contribuție substanțială la dezvoltarea culturală și instituțională a spațiului public nemțean. De asemenea, Campania „Ambasadori ai Neamțului“ are ca scop conturarea unui grup al specialiștilor, al personalităților care au promovat valorile nemțene la nivel național și internațional. Acest grup va fi compus din personalitățile cu care județul Neamț se mândrește, datorită implicării lor în dezvoltarea comunității noastre. După decernarea premiilor, „ambasadorii“ vor fi invitați să susțină în continuare promovarea valorilor nemțene, utilizând toate resursele disponibile în acest sens. Voturile publicului vor fi acceptate până pe 15 noiembrie 2017, acestea ajutând în proporţie de 40% la alegerea câştigătorului. Se poate acorda un singur vot de pe aceeaşi adresă de IP, în decurs de 24 de ore. Între 16 şi 20 noiembrie se va face jurizarea naţională, astfel încât câştigătorii vor fi anunţaţi în data de 1 decembrie, la Gala Ambasadorilor Nemţeni, festivitate susţinută la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ. Pentru secţiunea Educaţie şi cercetare, nominalizările sunt: Ionel Ceobanu (foto1) este profesor de Teorie-solfegiudicteu și Armonie la Liceul de Arte „Victor Brauner“ Piatra Neamț. În anul școlar trecut, la Olimpiada de Interpretare instrumentală, vocală și Studii teoretice, etapa națională, datorită muncii de coordonator pe care a efectuat-o, două eleve au obținut premiu I, două premiul II și una un premiu III, iar la concursuri de profil, elevii săi au primit alte 15 premii și mențiuni. Pe lângă activitatea didactică la clasă, la disciplina pe care o predă, a încercat și a reușit să atragă elevi pentru alte activități muzicale complementare cum ar fi compoziția, cu rezultate deosebite la Concursul de Compoziție. În activitatea didactică desfășurată timp de 27 ani la Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț, a participat la 11 ediții ale Olimpiadei de Interpretare instrumentală, vocală și Studii teoretice – etapa națională, unde a obținut cu elevii îndrumați un număr de 14 premii, mențiuni și premii speciale. Profesorul Ionel Ceobanu are o activitate publicistică permanentă, începând cu prefațarea culegerii de Solfegii și dictee elaborată de Theodor Macarie și cu realizarea unui îndrumător metodic pentru practica pedagogică. În anul școlar 2016-2017 a coordonat culegerea de solfegii, teste de teoria muzicii și dictee, din cadrul celor 10 ediții ale Concursului Național de teoria muzicii „Constantin Constantinescu”. În paralel, a elaborat pentru uz intern și 800 de dictee utile inițierii și formării muzicale. Profesoara Daniela Neamţu (foto2), director al Colegiului Național de Informatică Piatra Neamț, a încurajat creativitatea elevilor într-o lume interdisciplinară şi digitalizată. A susţinut, în primul semestru al anului şcolar 2016-2017, împreună cu un profesor de fizică, o lecţie de curriculum integrat la clasa a IX-a în cadrul cercului profesorilor de ştiinţe sociale din judeţul Neamţ, al cărui coordonator este. Acest început a dus la elaborarea unui opţional pe trei arii curriculare – om şi societate, ştiinţe şi tehnologii, la clasa a V-a, de către trei profesori. Spiritul antreprenorial al directorului Daniela Neamţu sa manifestat prin promovarea unor concursuri regionale, naţionale şi internaţionale iniţiate de CNI. Prin valoarea acestora, ca şi prin numărul mare de participanţi din întreaga ţară şi din ţări europene, s-a promovat educaţia de performanţă din judeţul Neamţ. CNI are în derulare două proiecte Erasmus+ de parteneriat strategic. A coordonat echipele care au elaborat 2 proiecte Erasmus, primind aprobare pentru unul dintre acestea – ResponsivE+( 2017- 2018). Prin leadershipul educaţional practicat în comunitatea mondială Microsoft a profesorilor inovativi, Colegiul Naţional de Informatică şi-a reconfirmat statutul de Microsoft Showcase School. A urmărit promovarea proiectelor şcolii prin participarea la un curs de utilizare metode nonformale în cadrul proiectului Erasmus+ Innovation de techniques didactiques pour une education humaniste moderne, Spania, aprilie 2017 şi a unui curs formare de leadership inovativ Launching Innovation in Schools, curs on-line oferit de MIT, USA. Aplicaţiile prezentate au făcut trimitere directă la cele mai relevante proiecte ale Colegiului Naţional de Informatică Piatra-Neamţ. În calitate de director al colegiului a organizat, împreună cu echipa şcolii şi partenerii educaţionali, în Piatra-Neamţ, două conferinţe științifice internaţionale – Memorialul Vasile Ţifui (martie 2017) şi Creative Path of learning (iunie 2017). Prof. dr. Ovidiu Albert (foto3) este profesor de istorie la Colegiul Național „Roman- Vodă“ și președintele Asociației „Mușatinii Roman“, pe care a înființat-o în anul 2012 și a gândit- o ca pe un centru de voluntariat. Prof. Ovidiu Albert este inițiatorul unei tabere arheologice ajunsă deja la ediția a IX-a. Sub îndrumarea sa, voluntarii romașcani participă la campania de săpături arheologice de la Schitul Nifonul Vechi, județul Neamț. În perioada iunie 2016 – iunie 2017, Ovidiu Albert a fost inițiatorul a două proiecte realizate în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț și care au fost dedicate tinerilor romașcani: „Județul Neamț în arta graffiti“ și „Romanul se mișcă bine“. Începând cu luna iunie a anului curent, prof. Ovidiu Albert coordonează un proiect de voluntariat intitulat ”Will you love me as I am?” sub egida Academiei Școlilor Central-Europene din Viena, prin care își propune să contribuie la integrarea tinerilor marginalizați de etnie rromă în comunitatea romașcană. 10 tineri voluntari vor dezvolta împreună cu grupul-țintă din cadrul Fundației „Pacea“ o serie de activități precum: ateliere de lucru, renovarea unui spațiu public, activități de fundraising ș.a. Dan Țârdea (foto4) este profesor de arte vizuale la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi“, sat Mănăstirea Neamţ, comuna Vînători-Neamţ, la clasele cu specializarea patrimoniu cultural. În urma participării la „Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor“, secțiunea „Icoane“, organizată anual de Ministerul Educației Naționale, elevii îndrumați de profesorul Dan Țârdea au obținut 29 de premii: 11 premii I, 6 premii II, 8 premii III și 4 mențiuni. Numeroase premii au fost obținute la concursurile de profil artistic și la concursurile interdisciplinare educative. O altă contribuție adusă învățământului nemțean de către profesorul Dan Țârdea a fost și câștigarea Trofeului „Olimpiades de la Francophonie, des Arts et de la Culture“ și a Marelui Premiu la Concursul Internațional „Small Montmartre of Bitola“. Implicarea profesorului Dan Țârdea a fost și la nivel județean, prin activitățile desfășurate în calitate de metodist și de membru al Consiliului Consultativ al ariei curriculare Arte. Activitatea profesorului Dan Țârdea a fost apreciată prin diplome de excelență acordate de ministerul de resort, de Patriarhia Română, administrația locală din Tîrgu Neamț etc. Dorel Haralamb (foto5) Din anul 1977, când a primit repartiție guvernamentală, este profesor de fizică la Colegiul Național Petru Rareș Piatra Neamț. În 1990 a obținut gradul I cu nota 10, cu o lucrare despre utilizarea calculatoarelor în procesul instructiv-educativ şi soft educaţional. În anul școlar 2016-2017 a coordonat activităţi la disciplina fizică, în cadrul programului „Hai la Olimpiadă“, derulat de CJEx Neamţ în parteneriat cu Fundaţia eMag, a susţinut cursuri de pregătire la clasele XI XII și a pregătit elevii pentru olimpiade. Din 1985 este membru în Comisia Centrală a Olimpiadei Naţionale de Fizică; din 1990 activează ca membru în Comisia de subiecte a ONF (realizarea subiectelor pentru faza naţională a olimpiadei şi pentru fazele judeţene în anii cu subiecte naţionale). Între 1990-2015 a fost membru în Comisia Naţională de Fizică a MEN, între 1990-2000 – coautor la Programele de perfecţionare pentru profesorii de fizică, iar din 1993 până în 2015 – coautor la Programele şcolare pentru fizică. Este coautor la 6 manuale de fizică (VI, VIII, X – două pe programe diferite, XI, XII); coautor la 4 culegeri de probleme (VI, VIII şi două pentru bacalaureat); coautor la un îndrumător metodic pentru profesorii de fizică și autor (şi proprietar) al site-ului fizica.com. Rezultate de excepţie ale elevilor pe care i-a coordonat: la nivel naţional – 15 premii I, 11 premii II, 7 premii III, 20 menţiuni, iar la nivel internaţional: o medalie de aur şi două de argint (dintre care una în 2017). A inițiat, coordonat și participat la numeroase proiecte naționale și internaționale. La această categorie vor juriza prof.dr. Viorel Stan, inspector școlar general Inspectoratul Școlar Județean Neamț, prof. Gabriel Ploscă, președintele Sindicatul Liber din Învățământ Neamț, prof. Florentina Moise, director Casa Corpului Didactic Neamţ.

Geanina NICORESCU