10 lecții pentru viață

24/07/2013

Scoala-126-1

Activități educative la “Școala de vară”

Începând cu data de 01.08.2013, Inspectoratul Școlar Județean Neamț dă startul primei ediții a proiectului Școala de vară – 10 lecții pentru viață , ce vizează activități ce se pot desfășura în fiecare oraș sau comună din județ. Aceste activități sunt adresate tuturor elevilor din învățământul preuniversitar, de toate nivelurile: primar, gimnazial și liceal. Prin derularea acestor activități se urmărește educarea copiilor și tinerilor în ceea ce privește soluționarea conflictelor, a deprinderilor de petrecere a timpului liber, precum și stimularea comportamentelor de menținere și promovare a sănătății fizice și psihice.

Scopul proiectului este dezvoltarea abilităților de comunicare și socializare ale elevilor, a competențelor sociale și civice, implicarea acestora în organizarea de evenimente și campanii instructiv-educative, dezvoltarea aptitudinilor de anteprenoriat și voluntariat, dar și promovarea patrimoniului cultural național și universal.

În cadrul echipei de organizare se vor regăsi cadre didactice ce vor activa ca voluntari în parteneriat cu alți colaboratori și parteneri educaționali. În fiecare zi se va organiza câte o lecție în care elevii vor fi implicați direct în activități, participând atât la organizarea lecției, cât și la desfășurarea propriu-zisă a acesteia. Toate aceste activități vor funcționa în baza unui regulament și a unui progam adecvat fiecărui nivel de învățământ.

Etapele ce trebuie parcurse în vederea organizării acestui proiect sunt: informarea unităților școlare , părinților și elevii despre această oportunitate, identificarea copiilor care doresc să participe la acest proiect, organziarea unui târg de voluntariat pentru recrutarea cadrelor didactice ce-și doresc să activeze ca voluntari, solicitarea aprobării de la ISJ Neamț de către unitățile școlare organizatoare și desfășurarea activităților propriu-zise.

Pentru fiecare nivel se vor organiza activități pentru serii de câte 25-30 de elevi proveniți de la școli diferite, sau din aceeași școală, iar în localitățile urbane activitățile se pot desfășura pentru toate cele trei nivelurile, într-o singură unitate de învățămînt sau în unități partenere. În funcție de resursele materiale și umane disponibile, se poate realiza Școala de vară și prin deplasarea copiilor din mediul rural în mediul urban , sau invers.

Școala de vară „Zece lecții pentru viață” are în atenție următoarele obiective: promovarea valorilor voluntariatului, valori ce pot dezvolta noi competențe în rândul copiilor, tinerilor și cadrelor didactice; dezvoltarea responsabilității, conștiinței de sine și formarea deprinderilor de interacțiune socială; dezvoltarea aptitudinilor și comportamentelor adecvate promovării propriei sănătăți fizice și mentale, precum și construirea unei comunități sănătoase și puternice ce respectă demnitatea tuturor persoanelor. De asemenea, printre scopurile acestui proiect se mai numără și  dezvoltarea spiritului de echipă și dezvoltarea abilităților comunicative, creșterea gradului de implicare a tinerilor în unitățile și comunitățile care provin prin transmitarea informației către semenii lor, contribuind în mod real la binele fiecăruia; dezvoltarea capacității de comunicare și cooperare, adaptabilitate , responsabilitate și implicare, dar și creșterea gradului de sensibilizare cu privire la valoarea și importanța voluntariatului la nivel local.

 

Alexandra Gârbea