Veste bună pentru crescătorii de animale: Abatoare sau puncte de tăiere în incinta fermei

04/01/2017

 

Din acest an, fermierii care se ocupă de creșterea animalelor pot să dețină un punct de tăiere, definit ca un abator mic, chiar în incinta fermei și să vândă carne magazinelor, restaurantelor, măcelăriilor și chiar să exporte în țările Uniunii Europene sau țări terțe. Punctele de tăiere integrate fermelor, definite ca abatoare de capacitate mică, vor fi dotate cu spații și facilități adecvate activității de sacrificare a animalelor crescute în ferma proprie și pentru livrarea cărnii și a organelor în unități autorizate sanitar-veterinar. Noile reglementări vor intra în vigoare la finele lunii ianuarie 2017.

La abatoarele mici, capacitate prevăzută este de 200 de capete de ovine, caprine sau porcine sau de 40 de bovine pe lună. La punctele de sacrificare din ferme, capacitatea nu poate depăși lunar 50 de capete de ovine, caprine sau porcine, 10 capete de bovine. Nu au fost omise nici centrele de sacrificare unde se poate ajunge la 100 de ovine, caprine sau porcine abatorizate lunar sau la 20 de capete de bovine.

*Export direct de la poarta fermei

Punctul de tăiere la nivelul fermieri este definit acum de legislație ca un abator de capacitate mică integrat fermei, care este dotat cu spații și facilități adecvate în care se desfășoară activități pentru tăierea animalelor crescute în ferma proprie și pentru livrarea cărnii și a organelor rezultate. Dacă la nivelul abatoarelor mici se sacrifică bovine și ovine adulte, este necesară existența spațiului de frig pentru depozitarea carcaselor până la primirea rezultatelor privind testarea encefalopatiilor spongiforme transmisibile.

Animalele destinate sacrificării trebuie să fie obligatoriu identificate și însoțite de certificat sanitar-veterinar, documentul privind informațiile pentru lanțul alimentar și ale documente de identificare. Medicii veterinari oficiali care evaluează unitatea – în vederea autorizării acesteia în funcție de dimensiunea spațiilor, echipamentelor și facilităților existente, coroborate cu capacitatea de sacrificare – vor stabili dacă e un abator de capacitate mică, punct de tăiere sau centru de sacrificare. Nu sunt permise derogări de la etapele tehnologice privind sacrificarea.

Fermele cu puncte de tăiere au posibilitatea să-și valorifice producția în spațiul intracomunitar sau în țări terțe cu respectarea prevederilor legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare.

Tina-CONDREA-ZĂPODEANU