Statul Român, Kafkiada

11/08/2017

* Ediție nouă, completată și îmbunătățită * Dacă ar fi o carte, așa ar arăta coperta!

1. Anul 2001 Moștenitorii învățătorului Alexandru C. Dabija din satul Chilia, comuna Bârgăuani, județul Neamț, întocmesc un dosar pentru a li se restitui 2 hectare de pădure, ce aparținuse tatălui lor și fusese confiscată de statul român comunist în anul 1948. Ei se numesc: Iordăcheanu Ligia, medic pensionar, domiciliată în municipiul Iași; Dabija Dragoș-Livius, inginer pensionar, domiciliat în București și Mancaș Alexandrina Camelia, profesor pensionar, rezidentă în Franța, departamentul Nievre, localitatea Challuy. Depun dosarul la primăria Țibucani și așteaptă. Așteaptă trei ani de zile.

2. Anul 2003 Comisia locală Țibucani, prin încălcări repetate ale legii, întocmind acte false, validează dosarul și astfel se întocmește un titlu de proprietate pe un teren defrișat. Când moștenitorii se deplasează pe locul stabilit în titlu, constată că nu li s-a retrocedat pădurea. Inspectoratul Silvic de Neamț dă în judecată pe cei trei moștenitori, cerând câte 20.000 lei de hectar pentru împădurirea locului defrișat. În același timp, moștenitorii dau în judecată comisia locală și comisia județeană, dovedind că titlul menționat s-a făcut prin încălcarea legii Procesul durează șase ani, până în 2009.

3. Anul 2009 Judecătoria Târgu Neamț stabilește definitiv și irevocabil că moștenitorii au fost nedreptățiți, anulează titlul de proprietate și obligă comisia de resort din Țibucani să pună în posesie în mod real și legal pe cei trei moștenitori. Ocolul silvic Gârcina ia act de hotărâre și stabilește lotul de două hectare. Se face și cadastrarea terenului, pentru care moștenitorii plătesc anual către ocolul silvic pentru pază și amenajări. Ei nu pot înscrie terenul în actele comunei Războieni, pe raza căreia s-a dat lotul respectiv, întrucât nu au titlu de proprietate și nu se bucură de nici un drept legal al proprietarilor. Pe baza acestei hotărâri, moștenitorii cer primăriei Țibucani un nou titlu de proprietate.

4. Anul 2017, august, 10. Între timp, Dabija Dragoș, în vârstă de 85 de ani a decedat. Nu s-a eliberat încă un titlu de proprietate, dosarul zăcând de 8 (opt!!!) ani la primăria Țibucani. Începând din anul 2016, un executor judecătoresc a determinat primăria Țibucani să înainteze dosarul către județ, pentru întocmirea și eliberarea titlului de proprietate. Acum Iordăcheanu Ligia, din Iași, a împlinit 89 de ani, iar Mancaș Alexandrina, din Franța, 84!!! Oficiul județean de cadastru observă că în hotărârea Judecătoriei Târgu Neamț, din 2009, s-a strecurat o mică eroare, și anume, în loc de Dabija DRagoș s-a dactilografiat Dabija DIagoș. Pentru aceasta, refuză să termine lucrările pentru retrocedare și întocmirea titlului de proprietate, cerând: Ori să se prezinte cel în cauză (decedat) cu un document de la Judecătoria Târgu Neamț prin care să se rectifice greșeala din hotărâre, ori, dacă există copii ai lui, să deschidă acțiune judecătorească pentru aceeași rectificare, cu care rectificare să se prezinte la cadastru.

Prima întrebare: Dar dacă nu ar exista moștenitori ai lui Dragoș Dabija, ce s-ar mai întâmpla cu restituirea???

A doua: Cine plătește moștenitorilor cheltuielile cu avocați, procese, deplasări din Franța în România, pentru nervii zdruncinați și pentru cumplita bătaie de joc?

A treia: Dacă s-ar numi Sturdza și ar avea de moștenit 35.000 de hectare de pădure, le-ar primi imediat, pe Ceahlău, nu?

Solicit cu respect domnului Prefect de Neamț o intervenție potrivit legii în acest caz. Bătaia de joc trebuie curmată până ce nu mor și ceilalți doi moștenitori, acum în vârstă de 89 și 84 de ani. Sau poate că va trebui să fie dat Statul Român în judecată, solicitând despăgubirile civile îndreptățite pentru cei 16 ani de tracasări, birocrație și ilegalitate? Nu o fi destul că Statul Român stăpânește în mod ilegal din 1948, adică de 69 de ani, această pădure??? Și cine răspunde pentru toate acestea?

După șaisprezece ani, în care niște birocrați din Neamț și-au bătut joc, fără de lege și fără de milă, cu ipocrită birocrație, de trei intelectuali bătrâni, aștept cu îndreptățire un răspuns, de la cei în drept, potrivit legii, în 30 de zile!

Prof. Mihai Emilian MANCAȘ, fost deputat de Neamț în Adunarea Constituantă