Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

30/01/2017

Astăzi sunt prăznuiți Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, data fiind stabilită de Sfântul Ioan Mauropous, în urma unei minuni. Astfel, în anul 1084, cei trei ierarhi i s-au arătat sfântului Ioan Mauropous, episcopul Evhaitelor, spunându-i că ei sunt egali în fața lui Dumnezeu: „Nu este nici o separare și nici o dezbinare între noi“. Ca urmare, sfântul Ioan Mauropous a ales data de 30 ianuarie ca zi de prăznuire comună a celor trei sfinți.

Sfântul Vasile cel Mare s-a născut în Capadocia în secolul IV. După studii făcute în Cezareea Capadociei, Constantinopol și Atena a devenit profesor de retorică, rămânând în istoria Bisericii drept autorul „Regulilor vieții monahale“. Împreună cu Sf. Grigorie, a pus bazele colecției de opere teologice cunoscute sub numele de „Filocalia“. Lui i se datorează organizarea vieții monahale, construirea primului așezământ filantropic „Vasiliada“, precum și redactarea Liturghiei care-i poartă numele. Sântul Vasile cel Mare a fost episcop în Cezareea Capadociei.

Sf. Grigorie de Nazians (Teologul) s-a născut în secolul IV în localitatea Arianz, de unde a plecat la studii în Cezareea Capadociei, Cezareea Palestinei, Alexandria și Atena. După moartea împăratului Valens a mers la Constantinopol pentru reorganizarea vieții bisericești. Aici, în capela Învierea, a rostit cele cinci Cuvântări teologice care i-au adus numele de Teologul. După o scurtă perioadă în care a condus Biserica din Constantinopol, în 381 a preluat conducerea episcopiei de Nazians. A fost un reputat autor de studii teologice, cu o mare înclinație spre viața ascetică.

Sfântul Ioan Gură de Aur (Hrisostom) s-a născut în Antiohia în secolul IV. În tinerețe, după doi ani de retragere în munți a revenit acasă și a primit harul diaconiei în anul 381, iar după cinci ani pe cel al preoției, fiind numit predicator al bisericii din Antiohia. În afară de Sfânta Liturghie, a redactat lucrări de studiu biblic, dogmatică, viață monahală, predici la diverse sărbători, educația copiilor. A fost patriarh al Constantinopolului.

„Acești bărbați au trăit puțin în comparație cu mulți alții, sfântul Vasile cel Mare a trăit numai cincizeci de ani, sfântul Grigorie mai mult, optzeci de ani și sfântul Ioan Gură de Aur șaizeci și ceva de ani. Însă în acești ani au lucrat și s-au consumat pe ei, așa cum o lumânare de ceară curată arde luminos și nestingherit până când se topește, până la ultima picătură de ceară. Așa au lucrat, așa și-au mistuit viața acești mari sfinți ai Bisericii. Îi prăznuim și separat, îi prăznuim și împreună. Ii prăznuim separat pentru că au niște deosebiri între ei, fără îndoială, sunt trei mari personalități. Dar îi sărbătorim și împreună, pentru că au și niște calități care îi unesc. Vi s-a mai spus, ceea ce-i unește pe ei, pe acești trei sfinți luminători ai Bisericii, sau trâmbițele Duhului Sfânt, este în primul rând cultura lor extraordinară. Pentru că au învățat și știința veche, păgână, de până la ei și au adâncit foarte mult sfintele Scripturi care sunt izvor nesecat de înțelepciune și de idei. Deci această cultură, pe care toți au avut-o, Vasile, Grigorie și Ioan, îi unește pe toți“, spunea părintele Sofian Boghiu, într-una din predicile rostite la Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi.

Irina NASTASIU