Scadență în două săptămâni pentru raportarea contabilă

28/07/2016

raportari contabileDoar până la 16 august mai pot fi depuse raportările contabile aferente primului semestru al acestui an.

Contribuabilii nemțeni care se supun acestui sistem sunt cei cărora le sunt incidente reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, informează Finanțele Publice Neamț.

Altă categorie sunt societățile care se supun reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. De asemenea, operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Operatorii economici trebuie aplice criteriile legale potrivit cărora aceștia se grupează în microentități, entități mici, entități mijlocii și mari, în baza indicatorilor din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent referitor la total active, cifra de afaceri netă, numărul mediu de salariați. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. ,,Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării și până la 30 iunie 2016, cele care în tot semestrul I al anului 2016 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2016, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2016″, precizează Cristina Ionescu, purtătorul de cuvânt al AFP Neamț.

Raportările contabile se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, într-un fișier PDF la care este anexat un fișier xml. Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2016, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerului Finanțelor Publice. Programul de asistență este pus la dipoziția entităților în mod gratuit de unitățile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro/ANAF/Declarații electronice/Descărcare electronice. Documentele se pot depune și la registratura organului fiscal, în format hârtie și în format electronic, prin oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistență, semnate, potrivit legii, sau în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Data limită pentru depunerea în termen este 16 august 2016.

Cristina IORDACHE