Șanse de angajare pentru asistenții medicali debutanți

21/04/2017

 

Spitalele din județul Neamț întredeschid, câte puțin, căile de acces în colectivul medico-sanitar, în funcție de bugetul pe care îl au la dispoziție pentru partea de salarizare. Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani anunță că poate organiza concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical generalist debutant cu studii postliceale. Unul dintre posturi este pentru Compartimentul recuperare fizică medicală și celălalt este pentru Biroul internări de zi, ambele locuri de muncă cu 8 ore zilnic.

Dosarele de concurs pot fi depuse până la data de 2 mai 2017. Din dosarul de înscriere nu trebuie să lipsească dovada de membru OAMGMAMR, cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să facă aspirantul la post incompatibil cu funcția pentru care candidează, adeverință medicală de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate corespunzătoare-eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, examen psihologic și taxa de înscriere de 40 de lei. Concurenții trebuie să aibă și cunoștințe de operare PC. Concursul va avea loc în data de 10 mai.

Spitalul Bisericani a mai angajat anul acesta doar doi asistenți medicali, unul pentru perioadă nedeterminată și unul pe post temporar vacant, pe 5 luni.

Spitalul Municipal de Urgență Roman a reușit să scoată anul acesta la concurs 7 posturi pentru asistenți medicali.

Geanina NICORESCU