Rezultate deosebite cu 40 de copii aflați anterior în risc de abandon școlar, la Răucești

22/04/2016

Raucesti proiect06 Raucesti proiect01 Raucesti proiect07*Cei 40 de elevi cooptați în proiectul „Centru zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate“ au rezultate remarcabile la învățătură după ce au început activitățile de după cursuri

Școala Răucești reușește în acest an școlar să anunțe rezultate deosebite ale copiilor datorită faptului că 40 dintre elevii săi, aflați în mare risc de abandon până în vara trecută, au revenit pe calea cea bună și au o frecvență nesperată, iar de a renunța la studii nici nu se mai pune problema. Astfel de rezultate deosebite au apărut după ce 20 de elevi din clasele primare și tot atâția din cele gimnaziale au fost cooptați în proiectul „Centru zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate“. Copiii au fost aleși pe baza unor criterii destul de aspre, contând mediul social precar în care trăiesc, proveniența din familii defavorizate din punct de vedere material și riscul mare de abandon școlar. „Am reușit prin acest proiect să îi integrăm pe elevii considerați cândva «problemă» în mediul școlar, să eliminăm în totalitate abandonul școlar și să aibă o frecvență foarte bună la cursuri. Așteptăm luna mai, când vor avea loc evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, ca să vedem exact și nivelul de pregătire. Atunci vom putea face o diagnoză privind evoluția lor școlară, dar oricum sunt pe un trend pozitiv. Rezultatele sunt mult mai bune decât am preconizat la începutul derulării proiectului“, a declarat profesorul coordonator Traian Anton.

Colegul său de proiect, învățătorul Dumitru Săvescu, a adăugat că elevii din proiect formează un grup compact, au devenit foarte buni prieteni, se vizitează, își oferă sprijin reciproc și colaborează și în alte proiecte paralele cu cele din zilele cu program tip „școala de după școală“. „În grupul țintă sunt și foarte mulți frați, chiar și câte trei, și acest lucru îmbunătățește și situația familială, pentru că prin acest proiect li se oferă și multe pachete, cadouri, constând în materiale sanitare, rechizite, îmbrăcăminte, cărți, jucării etc. De asemenea, Școala Răucești a sprijinit copiii prin donarea de rechizite școlare la «Banca de resurse», acolo unde se adună orice produse cu care se poate asigura sustenabilitatea proiectului în viitor“, a precizat învățătorul Dumitru Săvescu, de la Școala 1 Răucești.

Proiectul „Centru zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate“ are ca beneficiari 150 de copii și 180 de părinți din trei unități administrativ-teritoriale – Târgu Neamț, Răucești și Pipirig. Pentru copii se asigură, zilnic, activități tip „școala după școală“ și o masă caldă, iar adulților, consiliere și îndrumare.

Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO 10 – CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009–2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială și este implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în parteneriat cu primăriile din Târgu Neamț, Răucești și Pipirig.

Mihael BALINT