Reguli noi pentru perdele forestiere

03/04/2017

*Protecție la secetă, viscole, inundații și alunecări de teren *Producțiile agricole cresc cu 20%

Fermierii care doresc să înființeze perdele forestiere de protecție a culturilor agricole trebuie să știe că legea nu mai limitează zonele unde acestea pot fi plantate. În Monitorul Oficial a apărut modificarea care precizează că „perdelele forestiere de protecție a terenurilor agricole se înființează în zonele afectate frecvent de fenomene de secetă, viscole, inundații și alunecări de teren“. Mai mult, a fost introdus un nou articol în lege care prevede că „reprezentanții autorității publice centrale care răspund de silvicultură vor elabora un raport anual privind activitățile de realizare a perdelelor forestiere de protecție a terenurilor agricole, care va fi prezentat comisiilor de specialitate din cele două Camere ale Parlamentului“.

De precizat că pentru terenurile pe care se realizează perdele forestiere de protecție, deținătorii acestora nu datorează taxele și impozitele prevăzute de lege.

*După perdea, producția agricolă crește cu 20%

Perdelele forestiere trebuie concepute ca un tot unitar, cele locale trebuie conectate la rețeaua națională, pentru a avea un efect pozitiv cât mai mare și asupra terenurilor agricole. Perdele forestiere sunt alternativa perfectă pentru fermierii care nu-și permit un sistem de irigații. În plus, fermierii trebuie să ia măsuri conexe pentru combaterea secetei și deșertificării, una dintre ele fiind și înființarea perdelelor forestiere. La care se adaugă folosirea de tehnologii aplicate în momentul de secetă și promovarea în cultură a hibrizilor și soiurilor rezistenți la secetă și arșiță.

Perdelele forestiere conduc la creșterea producției agricole în câmp cu până la 20%, întrucât reduc evaporația și transpirația plantelor. Cercetările au estimat că ponderea optimă a suprafeței ocupate de perdelele forestiere este între 4-6% din suprafața câmpului agricol. În plus, perdelele forestiere protejează terenul de alunecări, secetă și de vânturile puternice, asigurând un mediu sănătos zonei în care sunt plantate. Ele aduc și un beneficiu economic, atunci când o parte din perdeaua forestieră se taie pentru regenerare. Peste alți ani se taie și cealaltă parte.

În județul Neamț, cele mai vechi perdele forestiere se mențin și acum la SCDA Secuieni, fiind realizate de fostul proprietar al terenului, înainte de comunism. Perdelele forestiere se înființează în fiecare primăvară, în mai multe zone ale județului, pentru protejare împotriva înzăpezirilor ori a alunecărilor de teren, nu și în scop agricol.

*Perdele forestiere realizate cu bani europeni

Mai nou, perdelele forestiere se pot înființa și cu fonduri europene alocate prin PNDR 2014-2010. Cu respectarea condițiilor impuse: materialul săditor să fie însoțit de certificatul de calitate, iar pe respectivul teren să fie făcut cadastru.

În plus, în noua Politică Agricolă Comună, în cazul fermelor mai mari de 15 ha, o suprafață de 5% trebuie lăsată nelucrată ori să se înființeze pe ea perdele forestiere. Este o ocazie excelentă pentru ca fermierii să reîntregească sistemul de perdele forestiere, care ajută la creșterea producțiilor agricole, contribuind și la refacerea ecosistemului, deoarece oferă spațiul pentru dezvoltarea păsărilor de pradă care vânează șoarecii și insectele dăunătoare. În ultimii ani, de pe suprafețe însemnate, recoltele au fost distruse de șoareci.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU