Reguli noi la examinarea auto

25/07/2014

permis Din data de 22 iulie 2014, candidaţii la şoferie care vor să depună dosarul pentru permisul de conducere sunt obligaţi să mai ataşeze un document.

Conform Ordinului MAI nr. 110/2014, orice persoană care doreşte să participe la cele două testări auto trebuie să mai adauge o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă dacă este cetăţean român sau cetăţean al statelor membre UE, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, ori dacă este străin, cu drept de şedere temporară sau pe termen lung. În plus, candidaţii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani care cer testarea pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1, trebuie să prezinte declaraţie autentificată de notarul public, prin care este exprimat acordul părinţilor.

V. ANDRIEŞ